Har du varit tvungen att använda sparpengar för att få ekonomin att gå ihop?

I genomsnitt har fyra av tio skåningar tvingats använda sparpengar för att klara av vardagsekonomin. 44% av kvinnorna jämfört med 37% av männen har tvingats använda sitt sparkapital, vilket kan spegla en upplevd sämre ekonomisk trygghet bland kvinnor.
 
Genom att prioritera och strukturera bland dina utgifter kan du få en bättre översikt över kostnader som går att spara in på.
 
I vårt EkonomihälsaIndex hittar du fler insikter om skåningars sparvanor och konsumtionsmönster.
 
Källa: Sparbanken Syd Ekonomihälsaindex 2023
 
#sparbankensyd #ekonomihälsa #ekonomihälsaindex