Chris standing up holding his daughter Elva

Räntor bolån

Vi tål att jämföras. Vi erbjuder konkurrenskraftiga räntor och villkor för ditt bolån.

Bolåneräntor

I tabellen nedan ser du våra cirkapriser för bolån upp till en belåningsgrad om 85 % av marknadsvärdet. Räntan binder du mellan tre månader och fem år (bindningstiderna är cirkatider).

Vi tillämpar individuell prissättning för bolån, vilket innebär att din ränta kan avvika från de räntesatser som visas i tabellen. Din rådgivare ger dig ett förslag som utgår från din ekonomiska situation och på att du samlar dina affärer hos oss.

Kontakta oss

Kontakta din rådgivare eller vårt Kundcenter 0411-82 20 00 så diskuterar vi finansieringen av din bostad!

Lån Räntesats Ränteändringar
(bindningstid) % 2024-05-16
3 mån 5,17 -0,25
1 år 4,79 0
2 år 4,44 0
3 år 4,19 0
4 år 3,99 0
5 år 3,99 0
7 år 3,99 0
10 år 3,99 0
Hur vi räknar på bolån

Vid en rörlig (3 mån) ränta på 5,17 % (ränta per 16 maj 2024) blir den effektiva räntan 5,29 % för ett lån på 1 000 000 kr med återbetalningstid på 40 år. Totalt att betala på 40 år blir 2 037 701 kr (varav ränta 1 037 701 kr). Din kostnad för lånets första månad blir 6 322 kr. Du amorterar lika mycket varje månad och om inte räntan ändras under hela lånets löptid innebär det att din totala månadskostnad kommer att sjunka då lånebeloppet minskar när du amorterar. Du kommer att ha 480 st betalningstillfällen. Vi har ingen uppläggningsavgift och ingen aviavgift. Vid flytt av bundna bolån kan din nuvarande bank ta ut ränteskillnadsersättning.

Genomsnittsränta på bolån

Sparbanken Syd erbjuder individuell prissättning på bolån, där din ränta bland annat baseras på följande kriterier:

  • Hur stora bolån du har i förhållande till värdet på bostaden.
  • Lånevolym i Sparbanken Syd eller hos vår samarbetspartner Borgo AB.
  • Hur stor del av dina övriga bankaffärer du har hos oss. Ju fler bankaffärer du väljer att lägga hos oss, desto lägre kan din ränta bli.
  • Det aktuella ränteläget.
  • Den lokala marknaden.

Räntan omprövas en gång om året vid tre månaders bindningstid och för övriga bindningstider vid villkorsändringsdag. Genomsnittlig bolåneränta för föregående månad för de räntebindningstider som banken erbjuder framgår av tabellen nedan.

Månad 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år    
202406 4,74% - 3,95% 3,79% - -    

Historik genomsnittsräntor
 

Varför genomsnittsränta?

Enligt ett krav från Finansinspektionen ska svenska banker månadsvis redovisa sina genomsnittsräntor per bindningstid för nya och villkorsändrade bolån. Syftet är att öka möjligheten för kunder att jämföra ränta mellan olika banker. Tänk dock på att genomsnittsräntan påverkas av många olika faktorer, till exempel ränteändringar. Den ränta du kan få idag är alltså inte alltid jämförbar med föregående månads genomsnittsränta.

Hur beräknas genomsnittsräntan?

Beräkningen av genomsnittsräntan viktas. Detta innebär att ett litet lån har mindre effekt på genomsnittsräntan än ett stort lån har. I Sparbanken Syd är antalet nya och omförhandlade bolån med bindningstid över 3 månader ofta ganska få under en månad, varför enstaka stora bolån ofta har en stor påverkan på genomsnittsräntan. Genomsnittsräntan för en viss bindningstid presenteras om antalet lån är minst fem stycken.