Chris standing up holding his daughter Elva

BankID för en säker ID-koll

Med BankID kan du identifiera dig mot myndigheter och företag. Det är en enkel och säker identifiering för dina digitala tjänster.

BankID

I det vanliga livet använder du ditt körkort eller ett ID-kort när du ska identifiera dig. På internet använder du i stället ditt BankID. Den visar att du är just du. Du behöver BankID för att använda internetbanken och mobilbanken samt för betalningstjänsten Swish. Vi erbjuder två varianter: Mobilt BankID och BankID på fil.

Fakta

BankID är en elektronisk ID-handling som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att identifiera och ingå avtal med privatpersoner. Tänk på att ditt BankID är en värdehandling, det är lika personligt som din fysiska ID-handling. Om ditt BankID hamnar i fel händer kan det få stora konsekvenser, så läs noga de texter som visas när du loggar in och signerar med BankID. BankID förvaltas av ett bankgemensamt bolag, Finansiell ID Teknik AB.

Mobilt BankID

Mobilt BankID innebär att du har din elektronisk ID-handling i en mobiltelefon eller surfplatta. För att du ska kunna aktivera och använda Mobilt BankID behöver du hämta BankID-appen som finns i din app-butik. Ett Mobilt BankID bär du alltid med dig vilket innebär att du kan nå banken när som helst och var som helst. 

BankID på fil

BankID på fil innebär att du har din elektronisk ID-handling i en dator. För att kunna aktivera och använda BankID på fil behöver du installera BankID-programmet på din dator. Installationen genomförs när du hämtar BankID på fil.

Frågor och svar om BankID

Vad krävs för att jag ska kunna få ett BankID?
Du ska kunna legitimera dig med en giltig svensk ID-handling samt ha ett svenskt personnummer. Du måste även teckna ett avtal om internetbanken. Har du skyddade personuppgifter så kan vi inte erbjuda dig ett BankID. Är du under 18 år så behöver även dina föräldrar följa med till banken och ge sitt samtycke samt uppvisa giltiga ID-handlingar. Kan inte båda dina föräldrar följa med till banken, går det bra att en av dina föräldrar följer med till banken och tar med en skriftlig engångsfullmakt från den andre föräldern samt sin egen ID-handling. Fullmakten kan du skriva ut här eller hämta på något av våra kontor.

Hur skaffar jag ett BankID?

 1. Du ansluter dig genom att besöka ett av våra kontor. 
 2. Du får en tillfällig kod, en så kallad startkod, för att kunna skaffa BankID.
  - Vid anslutning ingår det att du aktiverar tjänsten samt att du väljer en personlig kod.
  - Den personliga koden du väljer är den kod du framöver använder vid inloggning och signering av uppdrag med ditt BankID

Har du skyddade personuppgifter eller är under 18 år - se svar i frågan ovan.

Varför behöver jag BankID?
Du använder BankID för att logga in och signera i vår internetbank och mobilbank samt för att göra betalningar med Swish.

Var kan jag använda BankID?
Du kan använda ditt BankID till:

 • internetbanken
 • mobilbanken
 • Swish
 • säkra kortköp på internet
 • du kan också använda BankID till ett flertal tjänster som myndigheter och företag erbjuder. Några exempel är att du kan deklarera hos Skatteverket, anmäla vård av sjukt barn hos Försäkringskassan, registrera eller ändra firmatecknare hos Bolagsverket.

Kostar det något att beställa eller att använda BankID hos Sparbanken Syd?
Nej, att aktivera och använda BankID hos Sparbanken Syd är kostnadsfritt.

Varför behöver jag en startkod?

Du behöver en startkod första gången du ska aktivera ett BankID från Sparbanken Syd samt när du spärrat eller glömt att förnya ditt BankID. Har du ett aktivt BankID loggar du in i vår mobil- eller internetbank för att aktivera ett nytt BankID.

Startkoden är din tillfälliga kod för att kunna beställa ett BankID. När du aktiverar ett nytt BankID väljer du en personlig kod som du framöver använder vid inloggning och signering av uppdrag med ditt BankID.

Hur får jag en startkod?
I samband med att du aktiverar ett BankID får du en startkod*. Startkoden kan du få via sms i din mobil eller med ett kodkuvert som du får hämta på ett bankkontor. För att kunna få en startkod via sms måste ditt mobilnummer vara anslutet till banken.

*du behöver endast en startkod när det är första gången du beställer ett BankID från Sparbanken Syd eller när giltighetstiden gått ut och du är utan ett BankID

Hur beställer jag startkod via sms?
Ditt mobilnummer måste vara anslutet till banken för att kunna få startkoden via sms (information om hur du ansluter dig se avsnittet ”Hur får jag en startkod?”).

Gör så här:

 • Jag vill få en startkod via sms ”Beställ BankID
 • Ange ditt användarnummer och välj Fortsätt
 • Du får en startkod via sms till din mobiltelefon och den är giltig i 10 minuter från du begärt den.
 • Nu kan du gå vidare i beställningen och aktivera ett BankID.

Kan jag spärra min startkod om jag anger den fel?
Du har tre försök på dig, därefter spärras startkoden. 

Min startkod till BankID fungerar inte. Var beställer jag en ny?
Om din startkod inte fungerar kan du själv beställa en ny via sms om ditt mobilnummer är anslutet till banken. Har du fått din startkod i ett kodkuvert behöver du besöka banken på nytt för att få hjälp.

BankID support

BankID Support
BankID support är BankID:s sida där du kan få hjälp med ditt BankID och den programvara (BankID-programmet) eller app (BankID-appen) som du behöver för att beställa och använda BankID. Till sidan.

Vanliga frågor och svar
Här hittar du vanliga frågor och svar.

Spärra BankID
Du spärrar själv ditt BankID i internetbanken eller ring tel 0411-82 20 00, kl 07.00-23.00 alla dagar.
Se manualen Spärra BankID i internetbanken

Support för BankID
0411-82 20 00 kl 07.00-23.00 alla dagar.

Säker användning

BankID är din personliga värdehandling. Det är viktigt att du aldrig ger någon annan person tillgång till ditt BankID. Använd inte ditt BankID på uppmaning av någon annan person. Myndigheter, banker, polis eller företag som erbjuder BankID kontaktar dig aldrig via telefon, mail eller liknande för att uppmana dig att logga in eller beställa ett nytt BankID.

 • Läs alltid noga texten som visas i BankID-appen/BankID-programmet innan du skriver under med din personliga kod: Var loggar jag in? Vad skriver jag under? Är du osäker, välj avbryt.
 • Lämna aldrig ut din personliga kod till någon annan.
 • Använd aldrig ditt BankID på uppmaning av någon annan person.
 • Tillåt notiser från BankID-appen för att få kontroll på om ett nytt BankID hämtas ut i ditt namn.
 • Om vi på banken har upptäckt problem med ditt kort eller konto kan vi se det utan att du behöver logga in.
 • Blir du uppringd av någon som utger sig från att komma från banken och vill att du loggar in med ditt BankID – lägg på luren och ring polisen.
 • Vill du ringa oss på banken ska du knappa in numret manuellt och inte använda din telefons återuppringningsfunktion eftersom det kan leda tillbaka till bedragaren. Vårt telefonnummer är 0411-82 20 00.
 • Polisanmäl alltid ett bedrägeriförsök.
 • Om du misstänker att du är utsatt för bedrägeri så ska du spärra ditt BankID, kontakta banken och göra en polisanmälan.
 • Läs gärna mer om hur du hanterar ditt BankID säkert på BankID:s hemsida här.