Om du inte är nöjd

Vi tar ditt klagomål på allvar

Sparbanken Syd har som målsättning att alltid ta missnöjda kunders klagomål på största allvar och att du som kund ska känna dig nöjd. Vi ser positivt på de klagomål som vi får ta del av och vi strävar efter att ditt klagomål ska behandlas korrekt, sakligt och så skyndsamt som möjligt. Därför är vi också tacksamma för att du tar dig tid att kontakta oss, så att vi får möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller felaktigheter. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

 

 1. Inkomma med klagomål
  Om du har ett klagomål att framföra, så kontakta i första hand den som har tagit hand om ditt ärende eller kontorschefen på ditt lokala bankkontor. Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut vad som har hänt och hitta en lösning som du känner dig nöjd med.
  Du kan också maila info@sparbankensyd.se eller ringa vårt kundcenter 0411-82 20 00.
   
 2. Överklagan av beslut
  Om du efter svar från kontor eller kundcenter fortfarande inte är nöjd och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta Sparbanken Syds kundombudsman. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

  Sparbanken Syd
  Kundombudsman
  Box 252
  271 25 Ystad

  eller mail info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se
  Ange ”Att. Kundombudsman” i rubrikraden på mailet.

Om du inte är nöjd med bankens beslut och vill överklaga det, hänvisar vi dig till följande oberoende myndigheter och organisationer. Om du är företagskund kan du enbart vända dig till allmän domstol för vidare prövning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns vissa värde- och tidsgränser.

Kontaktuppgifter:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Rättslig prövning vid allmän domstol
Ett ärende kan också alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. På Domstolsverkets webbplats www.domstol.se finns mer information.

Särskild information om du som konsument ingått avtal med banken via mobil- eller internetbanken
Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilappen och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken, kan du använda EU:s onlineplattform för tvistlösning: EU:s onlineplattform för tvistlösning

Behöver du mer information och råd om bank- och försäkringsfrågor kan du vända dig till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Mer information finns även hos
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
www.hallakonsument.se
eller hos Konsumentvägledningen i din kommun.

Reklamationsrätten gäller när du betalar med ditt kort i butik och på internet både i Sverige och utomlands. Det finns ingen övre beloppsgräns för värdet av varor som kan reklameras.

Till sidan om kortreklamation