Chris standing up holding his daughter Elva

Humlamaden tilldelas EkonomihälsaPriset 2023

Grattis! Sparbanken Syds årliga EkonomihälsaPris tilldelas i år Humlamaden utanför Veberöd för deras värdefulla insatser, för att med hjälp av natur och djur förebygga och behandla de som är utsatta för stress- och ångestproblematik. Såväl årets tema som statistik hämtat från årets EkonomihälsaIndex visar tydliga synergier av hur viktigt det är att främja den psykiska hälsan. Av den anledningen tilldelas årets EkonomihälsaPrisen aktör som under mer än 20 års tid har arbetat med och utvecklat en behandlingsmodell som är baserad på aktuell forskning, för att förebygga och behandla så att man ges möjligheten att vända sin situation och återvända till ett friskt liv.

Juryns fullständiga motivering:

I naturen får våra sinnen vila och när stressen sänks ökar motivation och inlärning. I ett samhälle där allt fler unga mår psykiskt dåligt behövs aktörer som jobbar för att förebygga och behandla de som är utsatta för stress- och ångestproblematik.

Årets vinnare har under mer än 20 års tid arbetat med och utvecklat en behandlingsmodell som är baserad på aktuell forskning. Det autonoma nervsystemet, där ångest sitter, kan inte påverkas av vilja eller tankar. Att få rätt hjälp avgör hur lång läkningsprocessen blir och genom att fokusera på en behandling som når individen via kropps- och sinnesupplevelser uppnås goda resultat. Många som drabbats av utmattningssyndrom, ångest och depression kan efter behandling återvända till ett friskt liv med arbete och studier. Naturen, djuren och personalen hjälper till att på ett lugnt, lustfyllt och kravlöst sätt bygga upp livsglädje, självkänsla och tilltro.

Vinnaren, med verksamhet precis utanför Veberöd, är Humlamaden.

Läs pressmeddelandet

EkonomihälsaPriset

Sparbanken Syd arbetar för en god ekonomihälsa i hela Skåne. Därför delar vi årligen ut EkonomihälsaPriset som syftar till att prisa en person, organisation, företag eller initiativ som bidragit till en bättre ekonomihälsa för privatpersoner i Skåneregionen. EkonomihälsaPriset delas ut på den årliga EkonomihälsaDagen.

Men vad är då ekonomihälsa?

Att ha god ekonomihälsa är ur vårt perspektiv att ha kunskap och kontroll över den egna ekonomin samt förståelse för hur olika beståndsdelar i vardagsekonomin påverkar varandra. Har du det får du en mer positiv känsla när du tänker på din ekonomi och kan enklare ta tag i och göra hållbara val på både kort och lång sikt. Vi arbetar dagligen för en ökad ekonomihälsa i Skåne och ser det som en självklarhet att uppmuntra och hylla lokala initiativ som också bidrar till det. Som sparbank tar vi ansvar för att sprida kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god ekonomi enklare och roligare.

Årets tema

Varje år har vi ett tema och vi välkomnar ansökningar inom de givna ramarna. 2023 års tema är ”Hållbar tillväxt till förmån för ökad självförsörjning”.

Vilka kan tävla och hur går det till?

Privatpersoner, organisationer, företag, projekt, initiativ eller föreningar kan nomineras så länge de är verksamma i Skåne samt bidragit till en bättre ekonomihälsa inom årets tema. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Pristagaren är en en privatperson, organisation, företag eller förening.

Pristagaren har tydligt bidragit till kunskapsspridning, inspiration eller beteendeförändring som gynnar hållbar tillväxt till förmån för ökad självförsörjning enligt Sparbanken Syds definitioner.  

Pristagaren är verksam i Skåneregionen.

Juryns bedömning går i linje med och i samma anda som policy för Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt.

Pristagaren får inte vara en annan bank eller vara kopplat till ett finansiellt institut.

Pristagaren får inte vara anställd av Sparbanken Syd.

Pristagaren kommer erhålla en summa på 100 000 kr. Priset delas ut på EkonomihälsaDagen som Sparbanken Syd anordnar varje år. Priset är personligt och inga krav ställs om återkoppling men delas ut med förhoppning om att medlen används i den verksamhet eller det initiativ som prisas. Eventuell skatt på beloppet ska betalas av mottagaren.

Nomineringarna till EkonomihälsaPriset kommer hanteras konfidentiellt med undantag för finalisterna och vinnaren som kommer att kommuniceras i Sparbanken Syds sociala medier. 

Juryn 2023 består av:

Henrietta Hansson, VD Sparbanken Syd
Johanna Stridh, Chef Hållbarhet, Affärsutveckling samt Kommunikation & Marknad
Ulrika Dieroff, Chef Affärsservice Sydsvenska Handelskammaren

Juryns beslut kan ej överklagas.

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av ansökan kommer att behandlas för att kunna administrera nominering och tilldelning av priset. I samband med publicering av finalister och vinnaren av priset kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på mail dataskydd@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se. Observera att för nominerade under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna nomineringsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2022 - SPF Seniorerna Skånedistriktet

2021 - PRO Skåne

2020 - Unga aktiesparare Region Syd