Chris standing up holding his daughter Elva

Se om ditt hus

Mer tid över till företaget. Sparbanken Syd har en egen försäkringsförmedling för företag och erbjuder ett brett utbud av olika försäkringar.

Försäkringar för dig som företagare

Som företagare ska du inte ha ett sämre försäkringsskydd än ifall du varit anställd!
Sparbanken Syds försäkringsrådgivare hjälper dig och ditt företag att hitta den bästa försäkringslösningen för dig och dina anställda. Våra försäkringsspecialister går igenom företagets nuvarande försäkringslösningar och konkurrensutsätter dem mot de försäkringsbolag som vi samarbetar med. Företaget kan behålla de försäkringar som ni är nöjda med och vi föreslår de förändringar som behövs. Vi gör det enklare för dig!

Vårt unika samarbete

Vi på Sparbanken Syd erbjuder en unik bredd av valmöjligheter. Genom vårt nära samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag: Futur Pension, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia och SPP – är vårt mål alltid att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål.  

 

Sparbanken Syds Försäkringsdistribution bedrivs inte utifrån opartisk rådgivning eller personlig analys utan baseras i första hand på de försäkringar som kan erbjudas genom samverkan med samarbetande försäkringsbolag. För förmedlade försäkringar erhåller banken en ersättning från försäkringsbolaget. Läs mer om detta här.