Ansvarsbegränsningar

Villkor

Vi kan inte garantera att informationen på Sparbanken Syds webbplats är fullständig eller riktig. Uppgifter om priser, räntor, skattesatser med mera samt lagregler och andra bestämmelser kan ha ändrats så att det påverkar det som sägs på bankens webbplats.

Förekommande beräkningsexempel avser att illustrera hur utfallet blir vid vissa givna förutsättningar. Du kan inte utgå ifrån att samma förutsättningar gäller för dig.

Externa länkar kan ändras utan bankens vetskap. Banken påtar sig inte något ansvar för den information, de beräkningar eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.