Chris standing up holding his daughter Elva

En trygg ekonomi

Att känna sig trygg med sin vardagsekonomi är viktigt. Kanske viktigare än du tror. Vi kan vägleda dig för att komma till rätta med detta, det som vi kallar för att ha en god ekonomihälsa.

En god ekonomihälsa

Att ha ett långsiktigt hållbart syn- och förhållningssätt till sin vardagsekonomi är det vi kallar för att ha en god ekonomihälsa. Sett utifrån vårt perspektiv innebär god ekonomihälsa att:

 • Att ha kunskap, förståelse och kontroll över sin ekonomi.
 • Att ha ett ekonomiskt och hållbart livspussel.
 • Att ha tillit till sin bank och känna sig trygg.
 • Att ha en bra och positiv känsla kopplat till sin ekonomi.
Hur mår din ekonomi?

Vi menar att en god ekonomihälsa är att ha kunskap och kontroll över den egna ekonomin samt förståelse för hur olika beståndsdelar i vardagsekonomin påverkar varandra. Har du det får du en mer positiv känsla när du tänker på din ekonomi och kan då göra mer långsiktigt hållbara val.

Vi på Sparbanken Syd ser det som en viktig uppgift att bidra till och vägleda mot en god ekonomihälsa för så många av våra kunder som möjligt, och vill på olika sätt inspirera till det här.

Fem saker som vi rekommenderar att starta med för att ta de första medvetna stegen mot en god ekonomihälsa är:

 1. Börja umgås med din ekonomi
 2. Orka tänka på framtiden
 3. Dra igång sparandet – med lagom ambition
 4. Försäkra bort onödig stress
 5. Påverka med sparpengarna

Behöver du få hjälp med att komma igång med översynen av din vardagsekonomi, ta gärna kontakt med oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter och våra kontor.

Vägledning genom rådgivning

När du hör av dig till oss för att få vägledning till att skapa en mer hållbar vardagsekonomi behöver vi först få förståelse för hur just din personliga situation ser ut och vilka möjligheter och önskningar du har för ditt framtida ekonomiska liv. Vi fokuserar sedan på fyra områden i din ekonomi som är grundläggande för att ha en god ekonomihälsa. Dessa områden är:

 1. Din vardag. Hur hanterar du din ekonomi idag? Vilka digitala tjänster använder du? Hur ser dina behov ut?
 2. Dina lån. Har du bolån eller planerar du? Behöver du lösa dyra smålån med ett större lån med bättre villkor? Vi går tillsammans igenom dina behov idag och framåt i tiden.
 3. Din trygghet. Har du de försäkringar som du behöver och känner du dig trygg med dem?
 4. Din framtid. Vilka är dina sparmål på lång och kort sikt? Var ser du dig själv om 10 år? Vi hjälper dig att anpassa din ambitionsnivå efter dig och ditt eget liv.

Några tips på vägen