Chris standing up holding his daughter Elva

Lån för företaget

Skapa tillväxt med kloka investeringar. Planerar du att göra en investering i ditt företag? Eller funderar du på att starta en helt ny verksamhet?

Företagslån

Planerar du att göra en investering i ditt företag? Eller funderar du på att starta en helt ny verksamhet? Det finns flera olika sätt att finansiera en investering och det kan vara svårt att veta vilket som är lämpligast.

Avbetalning

 • Ett effektivt sätt att fördela investeringskostnaderna.

Banklån

 • En av de vanligaste finansieringsformerna.
 • Vi anpassar krediterna efter dina önskemål, förutsättningar och möjligheter.

Fakturakredit

 • En trygghet när det är svårt att få balans mellan inkomster och utgifter.

Leasing

 • Möjliggör investeringar utan att påverka företagets ekonomiska handlingsfrihet.
 • Med Leasing omvandlas en tung investering till periodiska betalningar. 

Läs mer här nedan.

Fördela dina kostnader

Avbetalning är ett effektivt sätt att fördela investeringskostnaderna och kan användas vid finansiering av de flesta typer av objekt, såsom maskiner, fordon etc. Objektet du investerar i fungerar som säkerhet för krediten. Ditt företag äger objektet och kan därför göra avskrivningar som vanligt.

Fakta
 • Du lånar med det köpta objektet som säkerhet genom ett så kallat äganderättsförbehåll. Det betyder att du inte behöver ta ut företagsinteckningar för att kunna genomföra investeringen.
 • Sparbanken Syd finansierar i normalfallet upp till 80 % av värdet på det objekt du investerar i. Resterande 20 % erlägger du som handpenning eller med ett inbytesobjekt.
 • Även om objektet är bankens säkerhet, så är det ditt företag som äger det.
 • Du tar upp objektet som en tillgång i din balansräkning och gör avskrivningar som vanligt. Du lyfter momsen och står för eventuella försäkringar.
 • Avbetalning kan anpassas efter objektets värdeminskning och din verksamhet.
 • Avbetalningarna gör du månads- eller kvartalsvis och vanligtvis är avbetalningsperioden 3-5 år.
Så går det till
 • Diskutera dina investeringsplaner och behov med banken.
 • Välj objekt och leverantör.
 • Tillsammans med finansbolaget upprättas ett avbetalningskontrakt.
 • Banken beställer objektet och du lämnar handpenning/inbytesobjekt.
 • När du godkänt leveransen betalar finansbolaget leverantören och du betalar av enligt avbetalningskontraktet.
Trygghet och möjligheter

Att låna pengar i bank är ett av de vanligaste sätten att finansiera en investering. Det finns flera olika typer av banklån och vi anpassar våra krediter efter dina förutsättningar och önskemål.

Reverslån
 • Vanlig form för företagsinvesteringar.
 • Normalt med en amorteringsplan som är lika lång som investeringens ekonomiska livslängd, ca 2-10 år.
Kontokredit
 • En rörelsekredit för företaget kan vara en extra trygghet och säkerhet så att du alltid har likvida medel om inflödet är ojämnt.
 • Krediten kopplas till ditt företagskonto och kan användas vid behov. Det finns en fast högsta kreditgräns och du betalar bara ränta för den del du utnyttjar. När det kommer in pengar på kontot regleras krediten automatiskt och du behöver inte amortera.
Jämnare inflöde av pengar

Fakturakredit innebär att du överlåter dina fakturafordringar till Sparbanken Syd som hanterar din fordran på kunden. Om dina kunder inte betalar i tid har du ändå pengar på kontot och du slipper oroa dig för ojämn likviditet. Fakturakredit ger dig mindre pappersarbete och större trygghet.

Fakta
 • Fakturakredit innebär att du lånar på företagets fakturor.
 • I normalfallet betalas 70 % av fakturans belopp ut direkt och resten när din kund har betalat.
 • Tidsbesparande eftersom vi sköter dina påminnelser och dröjsmålsräntefakturering.
 • Du bestämmer villkoren för rutinerna.
 • Du slipper oroa dig för sena betalningar och ojämn likviditet.
 • Vår reskontrahantering, som du själv har tillgång till via internet, ger dig en bra överblick.
Så går det till
 • Du skickar fakturan till din kund där det står att betalning skall göras till banken.
 • Du skickar samtidigt fakturainformation till oss.
 • Vi betalar 70 % av fakturans värde till ditt företag.
 • Din kund betalar fakturan till oss.
 • Vi betalar ut resterande 30 % av fakturans värde.
 • Betalar inte din kund i tid, sköter vi påminnelser och räntekrav enligt överenskommelse.
 • Skulle din kund trots påminnelser inte betala, kan vi, om du vill, vidta inkassoåtgärder.
 • Via internet får du all information som rör din fakturering.
Bättre likviditet med leasing

Leasing innebär att finansbolaget köper investeringsobjektet som du sedan hyr. På så sätt behåller du ditt kapital eller ditt kreditutrymme. Leasing gör det också enkelt att budgetera kostnaderna.

 • Förmånligaste sättet att finansiera personbil i ditt företag.
 • Leasing är lämpligt för all lös egendom med ett andrahandsvärde.
 • Ger handlingsutrymme och kontroll över ekonomin.
Fakta
 • Kan anpassas efter objektets värdeminskning och efter företagets verksamhet.
 • Avtalstiden är vanligtvis 3-5 år beroende på vad du vill leasa.
 • Om ditt företag är säsongsberoende kan banken anpassa betalningsplanen efter det.
 • Leasingavgiften betalas i förskott per månad eller kvartal. Det gör det enkelt att budgetera eftersom du vet vilka utgifter du kommer ha.
 • Dessutom räknas leasingkostnaden som hyra vilket gör den avdragsgill i ditt företags verksamhet.
Så går det till
 • Diskutera dina investeringsplaner och behov med oss.
 • Välj leverantör och objekt.
 • När vi är överens om villkoren upprättar vi ett leasingkontrakt.
 • Finansbolaget skickar en beställning till leverantören som levererar till dig.
 • När du godkänt leveransen betalar vi objektet.