Chris standing up holding his daughter Elva

Betala till och från utlandet

För säkra betalningar till och från ett annat land. IBAN, BIC och SEPA. Det är mycket att hålla reda på när pengar ska skickas till utlandet eller ska tas emot.

Utlandsbetalningar

Med utlandsbetalningar kan du betala företagets fakturor från leverantörer i hela världen. Välj om du eller mottagaren ska stå för kostnaden, eller om ni ska dela på den. Tänk på att betalning från utlandet också kan kallas ankommande betalning.

Vill du ansluta dig till tjänsten kontakta vårt Kundcenter på 0411-82 20 00.

Du kan genomföra en utlandsbetalning via internetbanken eller på ett av våra kontor.

Observera att du alltid ska fylla i den här blanketten i samband med en utlandsbetalning.

I de flesta fall kommer din utlandsbetalning att finnas på mottagarens konto inom ett dygn. Det är viktigt att rätt uppgifter är med i betalningen för att betalningen ska kunna hanteras så snabbt, billigt och så säkert som möjligt. Förutsättningarna för en säker, snabb och billig betalning är att den måste innehålla korrekta uppgifter som:

  • Namn, adress och land till vilket betalningen ska gå
  • Betalningsmottagarens kontonummer i den mottagande banken, anges i IBAN-format vid betalningar till IBAN-länder
  • Betalningsmottagarens BIC/SWIFT-adress

Betalar du i internetbanken eller via vårt Kundcenter behöver du ha BIC/SWIFT-ID eller ett s.k. Nationellt ID till din mottagares bank.

Saknar du BIC/ Swift-ID behöver du genomföra betalningen via vårt Kundcenter eller på ett bankkontor.

SEPA-betalning eller utlandsbetalning?

SEPA-betalning
En betalning inom EU/EES i EURO.

Europabetalning i SEK
En betalning inom EU/EES i SEK

Internationell betalning 
Alla betalningar som inte är SEPA-betalningar eller Europabetalningar i SEK.  

Kostnadskoder

SHA Betalaren och betalningsmottagaren står var och en för sina kostnader.  

OUR Betalaren står för samtliga avgifter.*

*Detta alternativ bör användas restriktivt utanför EU/EES då Sparbanken Syd inte kan garantera att ev. avgifter påförs av utländsk bank vilka kan komma att dras från uppdragsbeloppet.

Tänk på att

För att öka säkerheten och undvika fel är det viktigt att ange mottagarens bank och kontonummer korrekt.

Landets infrastruktur och den mottagande bankens resurser för att hantera utlandsbetalningar kan påverka tiden betalningen tar. 

IBAN och BIC

Tillsammans garanterar IBAN och BIC en korrekt och enkel överföring av betalningsmeddelandet till betalningsmottagarens bank. 

IBAN
IBAN står för International Bank Account Number. Det skapades för att underlätta transaktioner mellan EU/ESS-länder och göra dem säkrare och snabbare. Sedan den 1 januari 2007 är det obligatoriskt att ange IBAN-nummer för alla gränsöverskridande betalningar i Euro mellan länderna inom EU, Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz. IBAN används inte inom Sverige utan då anges ett vanligt clearingnummer i kombination med kontonummer. Läs mer om IBAN på www.ecbs.org

BIC
Vid internationella betalningar används en standard för att identifiera mottagarens bank. Denna internationella standard, i form av en kod, kallades tidigare SWIFT-kod, men det nuvarande namnet är BIC kod. Du kan söka efter BIC-adresser på www.swift.com

Pris
AVGÅENDE UTLANDSBETALNINGAR VIA INTERNETBANKEN  
SEPA-betalning och Europa-betalning i SEK 0 kr
Internationell betalning 75 kr
   
VIA KONTOR  
SEPA-betalning och Europa-betalning i SEK 100 kr
Internationell betalning 175 kr
   
TILLÄGGSPRISER  
Utländska kostnader inom EU/EES (vid kostnadskod OUR) från 150 kr
Utländska kostnader övriga länder, faktisk kostnad (vid kostnadskod OUR) min 300 kr
Manuell rättning eller komplettering - tilläggspris (T ex BIC, nationellt ID, FWI/ABA/Routing) + 85 kr
Ändra/återkalla uppdrag hos utländsk bank inom 1 månad. 400 kr*
Ändra/återkalla uppdrag hos utländsk bank inom 1-6 mån. 600 kr*
Ändra/återkalla uppdrag hos utländsk bank efter mer än 6 mån. 1 100 kr*
   
* Eventuella utländska kostnader kan tillkomma.  
Betalning från utlandet

Det enklaste och snabbaste sättet att få en betalning från utlandet är att avsändaren sätter in pengarna direkt på ditt konto. För att få en insättning till kontot direkt från en avsändare i utlandet behöver du meddela avsändaren ditt kontonummer i IBAN-format och BIC-adressen.

Lämnar avsändaren felaktig information kan betalningen dröja eller inte alls nå dig utan istället returneras till avsändaren. Notera att nedanstående instruktion endast avser rena betalningar. 

För betalning till Sparbanken Syd från utlandet

För att ta emot betalningar från utlandet måste du lämna följande uppgifter till avsändaren:

  • Namn och adress
  • Kontonummer i IBAN-format
  • Sparbanken Syds BIC-adress SPSDSE23

Vi råder dig att informera avsändaren ditt kontonummer i IBAN-format när du ska få pengar från utlandet. Du hittar dina egna kontonummer i IBAN-format under ”Kontovillkor” i internetbanken. Gå till rubriken Konton, klicka på aktuellt kontonummer och välj sedan Kontovillkor. Du kan också kontakta vårt Kundcenter 0411-82 20 00 eller besöka oss på ett av våra kontor. 

Vi samarbetar med DNB gällande betalningar till och från utlandet. Betalningar från länder både inom och utanför EU kan kräva intermediär (förmedlande) bank. Ange vid dessa fall intermediär bank BIC DNBANOKK.

Money from abroad?

Make sure the remitter has the following information: 

  • Beneficiary: Name and address
  • IBAN account number: SEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • Bank name: Sparbanken Syd
  • BIC: SPSDSE23

We advice you to inform the remitter to use your IBAN account number for payments from abroad. You can find the account number under “Kontovillkor” in your Internetbank.

If the remitter is unable to state the account in IBAN format the clearing number for Sparbanken Syd, which is 9570, must be stated in front of the account number, for example 95701251261278, or else the payment will be rejected.

For international payments Sparbanken Syd cooperates with Den Norske Bank (DNB Bank). If the remitting bank require information about our account holding bank, the BIC for DNB Bank, DNBANOKK, shall be stated as intermediary BIC.