Vi värnar om våra medarbetare och kunder! För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan
att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. Sprid kärlek inte virus.

Huvudmän

Sparbanken Syd är en självständig sparbank av den traditionella sorten. Det innebär att banken inte har några externa ägare. Istället har vi huvudmän som representerar bankens kunder på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Man kan kortfattat beskriva deras uppdrag som att de ska övervaka sparbankens förvaltning av spararnas medel.

Huvudmännen är väl insatta i sparbankens verksamhet och förmedlar kundernas synpunkter till sparbankens ledning och styrelse.

Av de 60 förtroendevalda huvudmännen väljs 30 av verksamhetsområdets fyra kommuner, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Skurup. Resterande 30 väljs av huvudmännen själva. 

Våra huvudmän
Namn Vald till
Valda av Ystads Kommun  
Gull-Britt Adolfsson, YSTAD 2021
Börje Andersson, GLEMMINGEBRO 2022
Cecilia Fahlborg, YSTAD 2021
Bo Frense, YSTAD 2022
Clifford Härstedt, YSTAD 2023
Roger Jönsson, KÖPINGEBRO 2023
Lars-Erik Larsson, YSTAD 2023
Peter Lindhe, YSTAD 2023
Thomas Mischa, YSTAD 2023
Mårten Mårtensson, YSTAD 2021
Sune Mårtensson, NYBROSTRAND 2022
Britt-Marie Olsson, KÖPINGEBRO 2022
Martin Wiberg, YSTAD 2022
   
Valda av Simrishamns Kommun  
Anders Johnsson, GÄRSNÄS 2021
Matts Karlsson, GÄRSNÄS 2022
Lennart Månsson, SIMRISHAMN 2022
Lars-Gösta Nilsson, KIVIK 2023
Jan-Erik Persson, HAMMENHÖG 2024
Mats Persson, SIMRISHAMN 2023
Else-Beth Rolf, SIMRISHAMN 2021
Anita Svensson, BORRBY 2022
Gert Svensson, KIVIK 2024
Kristina Åhberg, SIMRISHAMN 2024
   
Valda av Tomelilla Kommun  
Tina Bergström-Darrell, TOMELILLA 2021
Lena Eriksson, TOMELILLA 2021
Anette Thoresson, TOMELILLA 2023
Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA 2022
Per-Olof Örnsved, TOMELILLA 2024
Alexander Verweij Svensson, TOMELILLA 2023
   
Vald av Skurups Kommun  
Marie Louise Fridolf, SKURUP 2022
   
Valda av Huvudmännen  
Hans Andersson, SIMRISHAMN/MALMÖ 2022
Gunnel Areskoug, YSTAD 2023
Per Arvidsson, MALMÖ 2023
Birger Bernhoff, GÄRSNÄS 2022
Cecilia Buhre, KIVIK 2023
Bo Börjesson, VOLLSJÖ 2023
Åsa Cederström, GLEMMINGEBRO 2023
Jerker Edfast, ARKELSTORP 2021
John F Eklund, SIMRISHAMN 2022
Christian Esbjörnsson, SIMRISHAMN 2024
Urban Fasth, YSTAD 2021
Percy Gustavsson, YSTAD 2023
Maria Hammenberg, KIVIK 2023
Åke Högborg, TOMELILLA 2024
Stefan Ingemansson, GÄRSNÄS 2024
Christian Jansson, LUND 2023
Mattias Johansson, TYGELSJÖ 2024
Susanne Keyser, YSTAD 2022
Monika Larsson, SMEDSTORP 2023
Thomas Leandersson, TOMELILLA 2024
Per-Olof Lind, YSTAD 2022
Oscar Lärn, DALBY 2021
Marie Månsson, YSTAD 2022
Ketty Nilsson, HAMMENHÖG 2024
Håkan Nordin, YSTAD 2021
Eva Olsson, KÖPINGEBRO 2023
Kerstin Persson, YSTAD 2021
Charlotte Rosdala, TOMELILLA 2021
Gert Wemnér, YSTAD 2022
Ann Wistrand, SIMRISHAMN 2023
   
Huvudmännens valberedning  
Urban Fasth, YSTAD (valberedningen ordf)
Cristian Esbjörnsson, SIMRISHAMN  
Maria Hammenberg, KIVIK  
Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA  
Susanne Keyser; YSTAD  
Eva Olsson, KÖPINGEBRO