Huvudmän

Sparbanken Syd är en självständig sparbank av den traditionella sorten. Det innebär att banken inte har några externa ägare. Istället har vi huvudmän som representerar bankens kunder på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Man kan kortfattat beskriva deras uppdrag som att de ska övervaka sparbankens förvaltning av spararnas medel.

Huvudmännen är väl insatta i sparbankens verksamhet och förmedlar kundernas synpunkter till sparbankens ledning och styrelse.

Av de 60 förtroendevalda huvudmännen väljs 30 av verksamhetsområdets fyra kommuner, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Skurup. Resterande 30 väljs av huvudmännen själva. 

Våra huvudmän
Namn Vald till
Valda av Ystads Kommun  
Börje Andersson, GLEMMINGEBRO 2026
Gunilla Andersson, YSTAD 2026
Lena Lovén Andersson, YSTAD 2025
Cecilia Fahlborg, YSTAD 2025
Bo Frense Ekenstierna, YSTAD 2022
Clifford Härstedt, YSTAD 2023
Roger Jönsson, KÖPINGEBRO 2023
Lars-Erik Larsson, YSTAD 2023
Peter Lindhe, YSTAD 2023
Thomas Micha, YSTAD 2023
Mårten Mårtensson, YSTAD 2025
Britt-Marie Olsson, KÖPINGEBRO 2026
Martin Wiberg, YSTAD 2026
   
Valda av Simrishamns Kommun  
Anders Johnsson, GÄRSNÄS 2025
Matts Karlsson, GÄRSNÄS 2026
Lennart Månsson, SIMRISHAMN 2026
Lars-Gösta Nilsson, KIVIK 2023
Jan-Erik Persson, HAMMENHÖG 2024
Mats Persson, SIMRISHAMN 2023
Else-Beth Rolf, SIMRISHAMN 2025
Anita Svensson, BORRBY 2026
Gert Svensson, KIVIK 2024
Kristina Åhberg, SIMRISHAMN 2024
   
Valda av Tomelilla Kommun  
Tina Bergström-Darrell, TOMELILLA 2025
Roger Persson, TOMELILLA 2025
Anette Thoresson, TOMELILLA 2023
Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA 2026
Per-Olof Örnsved, TOMELILLA 2024
Alexander Verweij Svensson, TOMELILLA 2023
   
Vald av Skurups Kommun  
Marie Louise Fridolf, SKURUP 2026
   
Valda av Huvudmännen  
Hans Andersson, SIMRISHAMN/MALMÖ 2022
Gunnel Areskoug, YSTAD 2023
Per Arvidsson, MALMÖ 2023
Birger Bernhoff, GÄRSNÄS 2022
Charlotta Blom, YSTAD 2026
Cecilia Buhre, KIVIK 2023
Bo Börjesson, VOLLSJÖ 2023
John F Eklund, SIMRISHAMN 2022
Christian Esbjörnsson, SIMRISHAMN 2024
Urban Fasth, YSTAD 2025
Frida Green, YSTAD 2026
Percy Gustavsson, YSTAD 2023
Maria Hammenberg, KIVIK 2023
Åke Högborg, TOMELILLA 2024
Stefan Ingemansson, GÄRSNÄS 2024
Christian Jansson, LUND 2023
Mattias Johansson, TYGELSJÖ 2024
Susanne Keyser, YSTAD 2022
Monika Larsson, SMEDSTORP 2023
Thomas Leandersson, TOMELILLA 2024
Oskar Lärn, DALBY 2025
Ketty Nilsson, HAMMENHÖG 2024
Håkan Nordin, YSTAD 2025
Eva Olsson, YSTAD 2023
Kerstin Persson, YSTAD 2025
Charlotte Rosdala, TOMELILLA 2025
Patrik Salomonsson, KNISLINGE 2025
Joachim Welin, YSTAD 2025
Gert Wemnér, YSTAD 2022
Ann Wistrand, SIMRISHAMN 2023
   
Huvudmännens valberedning  
Susanne Keyser; YSTAD (valberedningen ordf)
Cristian Esbjörnsson, SIMRISHAMN  
Percy Gustavsson, YSTAD  
Maria Hammenberg, KIVIK  
Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA  
Eva Olsson, KÖPINGEBRO