Chris standing up holding his daughter Elva

För dig som driver ideell förening

Vi kan erbjuda flera tjänster som ger föreningen en god start och underlättar administrationen i vardagen.

Viktigt att tänka på

Om er bostadsrättsförening, samfällighet eller ekonomiska förening vill bli kund i banken eller redan är kund och har gjort förändringar i föreningen som påverkar relationen till banken ber vi er kontakta Kundcenter tel 0411-822000 för mer information.
 

Ideella föreningar

För dig som driver eller företräder en ideell förening kan vi erbjuda flera tjänster som ger föreningen en god start och underlättar administrationen i vardagen. 

Baspaket

Se vårt Baspaket för ideella föreningar och vad det innehåller. Till sidan

När föreningen blir kund hos oss betalar ni en uppläggningsavgift enligt gällande prislista.

Så ansöker du som ideell förening om att bli kund
Paket hos Sparbanken Syd

En eller flera av de som företräder den ideella föreningen ska vara kunder i Sparbanken Syd sedan en tid tillbaka och ha Sparbanken Syd som sin huvudbank för vardagsekonomin, sparande och eventuella lån.

Ansök om organisationsnummer

För att kunna bli föreningskund hos oss måste ni ha ett organisationsnummer. Saknar ni det, behöver ni först ansöka om ett organisationsnummer hos Skatteverket. Läs gärna mer på www.skatteverket.se

Besluta om företrädare

Utse vem eller vilka som ni vill ska företräda föreningen gentemot Sparbanken Syd. Beslut om vem som företräder föreningen måste tydligt framgå i ett styrelse- eller årsmötesprotokoll. Både om vem det gäller för och vad företrädrarskapet omfattar.

Säkerställ tillgång till följande dokument
 • Senast antagna stadgar.
 • Protokoll från senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald och protokoll från konstituerande möte.
 • Protokoll från möte där företrädare gentemot Sparbanken Syd utses.
Dokumentkrav
 • Kopia senaste antagna stadgar.
 • Kopia på protokoll måste vidimeras av två personer.
Ansök så här
 • Fyll i och lämna in ansökningsblanketten på närmaste kontor. Ansökan hittar du här nedan ”Fyll i ansökan och bli kund”.
 • Ansökningsblanketten lämnas in till något av våra kontor av den eller de som företräder föreningen, tillsammans med stadgar, aktuella protokoll samt uppvisar godkänd legitimation.
 • Märk gärna samtliga ansökningshandlingar med föreningens organisationsnummer.
 • I ansökningshandlingen beskriver ni föreningens verksamhet och hur ni kommer att använda våra tjänster.

Vi går igenom er ansökan så snart vi kan och återkopplar därefter via post eller e-post. Handläggningen görs av en central enhet och vid beviljad ansökan skickas avtalen till angiven postadress.

När ansökan blivit beviljad och ni har tagit emot avtalen per post, behöver ni skriva under alla avtal och skicka in dem till oss. Vi öppnar då alla tjänster som ingår i baspaketet och ni kan komma igång.

Sparbanken Syd
Kundstöd ideell förening
Box 252
271 25 Ystad

När du blir föreningskund hos oss betalar du en uppläggningsavgift. Avgifter för transaktioner tillkommer och faktureras separat.

Se aktuell prislista

Om du vill göra ändringar

Är din ideella förening redan kund hos oss behöver du meddela oss när föreningen gör ändringar som påverkar relationen till oss. Vi behöver information vid:

 • ändringar av företrädare mot banken.
 • ändring/ny användare av mobil- och internetbanken.
 • ändring av kontaktuppgifter.
 • ändring av föreningens namn.
 • nya/ändrade stadgar.
 • ny tilläggstjänst.

Du som är behörig företrädare/firmatecknare för föreningen, vänligen stäm av och godkänn att checklistan är genomgången innan du skickar in din ändring inkl. kundkännedomen till oss:

Sparbanken Syd
Kundstöd Förening
Box 252
271 25 Ystad

Tänk på...

Tänk på att det är viktigt att ansökan eller ändringsbegäran är fullständigt ifylld för att vi ska kunna handlägga ärendet snabbt och smidigt. Om föreningen beviljas att bli kund i Sparbanken Syd öppnas vårt baspaket för ideella föreningar. Ni kan sedan välja att ansluta ytterligare tjänster.