Bankledning

Henrietta Hansson
VD­­­­

Peter Appelros
CIO

Jon Davidsson
Affärsområdeschef Spara och Försäkra

Anders Lindsten
Affärsområdeschef Privat

Jessica Malm
HR-chef

Joan Olsson
Affärsområdeschef Företag

Johan Persson
Kreditchef

Johan Sandberg
CFO, vice VD

Johanna Stridh
Chef hållbarhet, affärsutveckling och kommunikation