Bankledning

Henrietta Hansson
VD­­­­

Peter Appelros
CIO

Anna Björksten
Kommunikationschef

Jessica Malm
HR-chef

Johan Persson
Kreditchef

Johan Sandberg
CFO, vice VD

Johanna Stridh
Affärschef

Affärsledning

Johanna Stridh
Affärschef och tf företagschef

Marianne Ahlgren
Affärsutvecklingsansvarig

Malin Becker
Tf chef Kundcenter

Jon Davidsson
Affärsområdeschef Spara och Försäkra

Anna Johansson
Affärsområdeschef Privat

Joan Olsson
Affärsområdeschef Företag