Bankledning

Henrietta Hansson
VD­­­­

Peter Appelros
CIO

Emma Lefdal
Kommunikationschef

Jessica Malm
HR-chef

Johan Persson
Kreditchef

Johanna Rubendahl
Affärschef

Johan Sandberg
CFO, vice VD

Affärsledning

Johanna Rubendahl
Affärschef

Marianne Ahlgren
Affärsutvecklingsansvarig

Jon Davidsson
Affärsområdeschef Spara och försäkra

Carolin Olsson
Chef Kundcenter

Fredrik Wennheden
Affärsområdeschef Företag