Chris standing up holding his daughter Elva

Upptäck fördelarna med ISK

Med ett investeringssparkonto (ISK) är det enkelt att spara i både fonder och aktier. Istället för vinstskatt betalar du en årlig schablonskatt på värdet av dina tillgångar.

Investeringssparkonto

När du vill spara på längre sikt är ett ISK ett bra alternativ.

 • Ett Investeringssparkonto (ISK) kan öppnas till privatpersoner som bor och skattar i Sverige. Det går också bra att öppna ett ISK till omyndiga personer. (Ett ISK kan inte öppnas till företag, och det kan inte heller samägas av flera personer.)
 • Investeringssparkontot ger dig möjlighet att samla dina fonder och värdepapper på ett och samma konto.
 • Under spartiden kan du flytta ditt kapital mellan olika sparformer utan att du får några skattekonsekvenser.
 • Du slipper deklarera för omplaceringar inom kontot, istället betalar du en schablonskatt för ditt sparande.
 • Du kan spara regelbundet varje månad eller göra engångsbetalningar och du kan när som helst ta ut dina pengar från kontot
 • Investeringssparkontot passar dig som sparar på längre sikt och vill vara aktiv med aktie- och fondhandel. Riksgälden har prövat kontovillkoren och bedömt att kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Är investeringssparkonto något för dig?

För vem passar investeringssparkonto?

 • För dig som sparar i aktier, fonder och andra värdepapper.
 • För dig som är en aktiv sparare och vill gå in och ur olika sparformer på ett enkelt sätt.
 • För dig som föredrar schablonbeskattning framför att deklarera dina kapitalvinster/förluster.

För vem passar inte investeringssparkonto?

 • För dig som föredrar sparande med mycket låg risknivå, t ex penningmarknadsfonder.
 • För dig som vill ha möjlighet att ange en förmånstagare. Då är en kapitalförsäkring att föredra.
 • För dig som vill ha möjlighet att koppla till skydd vid dödsfall.

Förhandsinformation

Så här funkar beskattningen

Schablonbeskattningen fungerar på så sätt att man räknar ut ett snittvärde av tillgångarna varje kvartal plus årets inbetalningar och överföringar. Detta utgör kapitalunderlaget, som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30/11 året innan. Man får då fram en schablonintäkt som tas upp till beskattning till 30 %. Från 2018 ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus 1 procentenhet. Den totala procentsatsen får dock aldrig bli lägre än 1,25 procent.

Att öppna ett Investeringssparkonto kostar ingenting men när du handlar med aktier så tillkommer courtage.

Se prislista

Vid handel av fonder tillkommer fondens förvaltningsavgifter. Vårt fondutbud

Handelsinformation

Handelsinformation om sälj, köp och byte av fonder hittar du genom att klicka på länken.