Chris standing up holding his daughter Elva

Pension Företag

Planera för framtiden. Vi hjälper dig med olika pensionslösningar för dig som arbetsgivare samt för dina anställda.

Har du bra pensionslösningar?

Att bli pensionär innebär en stor frihet samtidigt som man måste anpassa sin livsstil efter en lägre inkomst. Den allmänna pensionen, grundpensionen, behöver därför kompletteras med annat pensionssparande. Kontakta våra rådgivare så hjälper vi dig att ta fram riktigt bra pensionslösningar som är enkla att administrera för företaget.

Arbetsgivare

Som arbetsgivare betalar man i regel en tjänstepension, eller avtalspension, åt sina anställda. I vissa branscher bestäms avtalspensionen av gällande kollektivavtal.

Egenföretagare

Du som är egenföretagare är själv ansvarig för att komplettera din grundpension med ett pensionssparande motsvarande kollektivavtal. Vi hjälper dig att pensionsspara klokt.

Pensionsplan

Som företagare har du ett betydligt sämre skydd än de flesta anställda. Detta innebär att du har ett större ansvar för din egen trygghet i form av pension och försäkringsskydd. Via Sparbanken Syd går det att teckna pensionsplaner i ett flertal försäkringbolag och därigenom få det grundskydd som många anställda har genom sin anställning.

Det ger dig bland annat:

  • Ekonomisk trygghet inför pensionen.
  • Du kan välja risknivå för ditt pensionssparande.
  • Ekonomiskt skydd för dina efterlevande vid dödsfall.
  • Säkrar inkomtsnivån om du bli sjuk och arbetsoförmögen vid olycksfall eller sjukdom.
  • Du slipper betala premien vid långvarig sjukdom (premiebefrielse).
  • Lägg till sjukvårdsförsäkring och få tillgång till snabb vård.

En pensionsavsättning är dessutom en förmån som skattemässigt är fördelaktigt för ditt företag. Du kan göra avdrag för insättningar upp till 35 % av din lön. Har du anställda och tecknar en pensionsplan även för dem, kan du utnyttja pensionsavdraget enligt 35 %-regeln, dvs avdrag med 35 % av deras lön.

Vi hjälper dig att hitta störst fördel

Välkommen att kontakta oss på Sparbanken Syd för en pensionsgenomgång. Vi har en egen försäkringsdistribution där vi samarbetar med och förmedlar försäkringar från ett flertal av de främsta försäkringsbolagen i Sverige. Det vi gör är att rekommendera de försäkringar och pensionslösningar som ger dig och ditt företag störst fördel. Tveka inte utan hör av dig till oss så tar vi hand om alla dina försäkringar och företräder dig gentemot försäkringsbolaget.