Chris standing up holding his daughter Elva

Kapitalförsäkring

Ett sätt att uppnå dina personliga sparmål. Genom en kapitalförsäkring placeras ditt sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag.

Ett långsiktigt och hållbart sparande

Att teckna en kapitalförsäkring är ett sätt att uppnå dina personliga sparmål där ditt sparande placeras i en försäkring hos ett försäkringsbolag. Spartiden för en kapitalförsäkring är ofta fem år eller längre. I kapitalförsäkringen ingår alltid ett återbetalningsskydd som innebär att värdet i din försäkring plus 1 % betalas ut till valfri förmånstagare om du skulle avlida. Ett långsiktigt och hållbart sparande kan vara värdefullt för att kunna förverkliga framtida drömmar. 

Vilka olika val kan jag göra?

Du kan välja att månadsspara och sätta av ett öronmärkt belopp varje månad, eller sätta in ett större belopp vid enstaka tillfällen. När du tar ut kapitalet är pengarna redan skattade och klara.

När du tecknar en kapitalförsäkring gör du också ett förvaltningsval. Du kan välja mellan en fondförsäkring, en traditionell försäkring eller en depåförsäkring.

Fondförsäkring
En fondförsäkring innebär att du på egen hand aktivt styr ditt val av fonder som erbjuds av försäkringsbolaget.

Traditionell försäkring
Det andra alternativet är en traditionell försäkring. Då lämnas istället ansvaret åt Försäkringsbolaget att göra bra och trygga val för dig och förvalta ditt sparande med garanti om en viss lägsta avkastning. 

Depåförsäkring
Väljer du kapitalförsäkring depå placerar du ditt sparande i aktier, fonder, obligationer och strukturerade placeringar. Denna form ger friare placeringsmöjligheter och ger därmed inga garantier för ditt sparande. Kapital depå lämpar sig allra bäst vid större engångsinsättningar.

Pris

För försäkringsoffert var vänlig och kontakta någon av våra licensierade rådgivare. Du kan boka genom vårt Kundcenter på tel 0411-82 20 00 eller info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Vårt unika samarbete

Vi på Sparbanken Syd erbjuder en unik bredd av valmöjligheter. Genom vårt nära samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag: Futur Pension, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia och SPP – är vårt mål alltid att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål. 

 

Sparbanken Syds Försäkringsförmedlingsverksamhet bedrivs inte utifrån opartisk rådgivning eller personlig analys utan baseras i första hand på de försäkringar som kan erbjudas genom samverkan med samarbetande försäkringsbolag. För förmedlade försäkringar erhåller banken en ersättning från försäkringsbolaget. Läs mer om detta här.