Cookies

På vår webbplats använder vi cookies (kakor) som hämtar och lagrar information i din webbläsare. Sparbanken Syd (”Banken”) ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via cookies när du besöker www.sparbankensyd.se. För mer information om Bankens behandling av personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbsida på internet. Textfilen kan bland annat användas för att underlätta din användning av webbplatsen, genom att den sparar vissa uppgifter om dig. Det går att skilja mellan temporära och permanenta cookies. Temporära cookies lagras bara på din hårddisk så länge du besöker webbplatsen och lämnar inga spår i din dator efter besöket. Permanenta cookies lagras i din dator för att användas när du besöker webbplatsen igen.

Varför använder vi cookies?

Sparbanken Syd använder cookies för att dra lärdom av besökarnas beteende på vår hemsida (www.sparbankensyd.se) och till viss del i marknadsföringssyfte. Syftet är att vi ska kunna göra webbplatsen och internetbanken enklare för dig att använda och förbättra de tjänster vi erbjuder dig.

När du är inloggad i internetbanken använder vi cookies för att hålla isär olika användare. Vi genomför också regelbundna användarundersökningar. Dessa kan använda permanenta cookies för att du bara ska bli tillfrågad en gång om du vill vara med i undersökningen. Information som samlas in om besökare i internetbanken är i sig möjlig att spåra, men vi sparar aldrig någon personlig information om dig.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder olika kategorier av cookies: temporära cookies, permanenta cookies, förstapartscookies och tredjepartscookies. När du accepterar cookies kan du välja att godkänna alla cookies eller endast nödvändiga, men du kan alltid ändra dig och ta bort cookies från din webbläsare.

  • Temporära cookies lagras tillfälligt när du som besökare besöker vår webbplats och försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills du som besökare, eller servern som sänt dem, raderar dem.
  • Förstapartscookies sätts av innehavaren till webbplatsen du besöker, i detta fall www.sparbankensyd.se.
  • Tredjepartscookies sätt av en tredjeparts webbplats, till exempel om innehåll och delningsverktyg skulle bäddas in från Facebook och Google Analytics.

Nedan finner du en lista över de cookies som används i internetbanken.

Namn Typ av cookie Lagringstid Ändamål
chosenLanguage Permanent Ca 1 år Sparar användarens val av språk.
_ga Permanent Ca 2 år Används för Google Analytics.
mId Permanent Ca 30 år Används för att skilja på användare.
NETBANKLOGONCOOKIE Temporär Under användarens session Identifierar den aktuella autentiseringssessionen.
NETBANKSESSIONID Temporär Under användarens session Identifierar användarens webbplatssession.
NSC_OCEFW04 Temporär Under användarens session Utgör en s.k. sticky session cookie som håller en webbplatssession levande ifall lastbalanserare eller andra verktyg kraschar.
SharedSession Temporär Under användarens session Identifierar användaren och inställningar för annan teknisk utrustning.
site Temporär Under användarens session Identifierar användarens webbplatssession.

Nedan finner du en lista över de cookies som används i vår nya internetbank.

Namn Typ av cookie Lagringstid Ändamål
sdc_auth Nödvändig cookie Session Sparar Används för att upptäcka om en användare är inloggad på internetbanken, eller inte. Efter inloggningen innehåller denna cookie en lista över tillgängliga produkter (APE och/eller internetbank) och användarsegment (privat/företag).
sdc_token Nödvändig cookie 5 minuter Denna cookie innehåller JWT-åtkomsttoken för användare som är inloggade på internetbanken. Cookien upphör att gälla i webbläsaren efter 5 minuter, men förnyas om användaren förblir aktiv i internetbanken.
sdc_device_id Nödvändig cookie 2 år Används för att identifiera en enhet.
sdc_preferences Nödvändig cookie 5 minuter Denna cookie innehåller en lista med inställningar som används för att konfigurera sidorna i internetbanken (t.ex. vilka konton som ska visas på instrumentpanelen, om de ska visa avstämning och så vidare).
CookieWarningConsent Nödvändig cookie 1 vecka Används för att lagra cookie-samtycke (oavsett om användaren har godkänt cookiepopup-fönstret). Om en annan samtyckesleverantör (cookieinformation eller cookie bot) väljs, kommer denna cookie att ersättas av leverantörens cookie(s).
: traceparent, SDCGuid, SDC-Trace-ID Nödvändig cookie Session Cookies i internetbanken-Översikt Beskrivning: Dessa cookies används för att knyta ihop en användares begäran i loggarna för att möjliggöra felsökning.
user_segment Nödvändig cookie Alltid För banker med flera segment (t.ex. företag/privata) på sidor som inte kräver inloggning, innehåller den här cookien värdet av det senast visade segmentet, så att samma segment öppnas vid nästa besök. Detta gör att internetbanken t.ex. kan omdirigera företagsanvändare till företagets målsida.
X#lang, X#lang_open Nödvändig cookie Session Dessa cookies innehåller det aktuella valda språket på alla sidor. Om de är inställda beror på om användaren aktivt väljer ett annat språk än huvudspråket och om banken stöder ett annat språk i internetbanken jämfört med sidor som inte kräver inloggning.
TSXXXXXXXX Nödvändig cookie Session Används av SDC:s brandvägg för att styra trafik till korrekta servrar.
ARRAffinity, ARRAffinitySameSite Nödvändig cookie Session Används av Microsoft Azure för att styra trafik till korrekta servrar.
ASP.NET_SessionId Nödvändig cookie Session När en användare surfar på webbplatsen kopplas ett unikt sessions-ID till användaren för att hålla reda på all information som lagras för den sessionen. Denna information lagras på webbservern (känd som lagring av information i session) och identifieras via ett GUID. GUID lagras i denna cookie.
Hur samtycker jag till användning av cookies?

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies på din dator eller inte.

Besökare på vår hemsida samtycker till att vi använder cookies genom att webbläsaren är inställd på att tillåta cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa webbplatser bli begränsad, till exempel när det gäller dina personliga inställningar. För att använda internetbanken måste du acceptera cookies på din dator.

Vad händer om jag inte accepterar cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. Väljer du att inaktivera cookies kan det innebära att vissa funktioner på webbplatsen blir otillgängliga och att din användarupplevelse påverkas negativt.

Hur tar jag bort cookies i min webbläsare?

Om du tidigare valt att acceptera cookies men sedan ändrat dig kan du ta bort cookies via inställningarna i din webbläsare. Tillvägagångssättet beror på vilken webbläsare du använder, men ett sätt som typiskt sett fungerar är att söka på ordet ”Cookies” under fliken ”Inställningar”. När du har rensat cookies i din webbläsare kommer du få upp vår cookiebanner igen och kan då göra ett nytt val.

Mer information om cookies och klagomål

Om du vill ha mer information om cookies, tillåten cookiesanvändning eller vill lämna klagomål på vår användning av cookies kan du kontakta tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation, Post- och telestyrelsen. Om du har frågor kring hur Banken hanterar cookies, vänligen kontakta oss via mejl på dataskydd@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Senast uppdaterad: 2021-03-16