Styrelse

Sparbanken Syds styrelse

Hans Boberg
Styrelseordförande

Civilekonom med inriktning på samhällsvetenskap/företagsekonomi, Lunds Universitet. Driver idag egna bolaget Änglarum Finanskonsult som erbjuder specialistkompetens inom det finansiella området med fokus på intern kontroll och internrevision i finansiella företag. Flera tidigare befattningar inom finansbranschen t.ex. på Finansinspektionen, Carnegie AB samt Carnegie Holding AB.
Totalt antal styrelseuppdrag: 5 st.

Mats Persson
Vice styrelseordförande

Grundare och VD, Nordic Travel Holding AB som är en mindre koncern inom rese och besöksnäringen. Grundläggande officersutbildning inom den svenska försvarsmakten och mångårig erfarenhet som VD och egen företagare inom rese och besöksnäringen.
Totalt antal styrelseuppdrag: 8 st.

Jonas Carlsson 
Styrelseledamot

Jur. kandidat med inriktning på International Business & Finance Law, Lunds Universitet. Styrelseprogrammet på EFL 2017.
Totalt antal styrelseuppdrag: 10 st.

Catherine Ehrensvärd
Styrelseledamot

Civilekonomi med inriktning på ekonomisk analys, Lunds Universitet och MBA, Stern Business School (New York University). Driver idag det egna familjebolaget Tosterups Gård som bedriver traditionell jordbruksverksamhet, uthyrning av fastigheter samt odling och försäljning av äpplen och äppeldrycker. Tidigare befattningar innefattar säljchef på Björn Borg Underwear(Australien), affärsområdeansvarig Grundare Emm Bolaget samt VD Anolytech AB.
Totalt antal styrelseuppdrag: 6 st.

Tor Borg
Styrelseledamot

Analyschef på CityMark Analys/Byggfakta, som tillhandahåller informationstjänster inom bygg och fastighet. Född och uppvuxen i Simrishamn. Forskarutbildning nationalekonomi, Lunds Universitet. Mångårig erfarenhet inom makroekonomi, finans och fastighet som chefsekonom och analyschef på både bank, kapitalförvaltning, myndighet och konsultbolag.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st.

Thomas Mårtensson
Styrelseledamot

Lantmästarutbildning vid Sverige Lantbruksuniversitet i Alnarp. Driver idag det egna bolaget Mårtensson Fröslöv AB som bedriver jordbruksverksamhet och Mårtensson Trading AB som verkar inom spannmålshandeln.
Totalt antal styrelseuppdrag: 3 st.

Jerker Lindsten
Styrelseledamot

Har en lång bakgrund inom digitalisering för sektorer såsom fordon, handel, telekom och finans. Har sedan studierna på Chalmers Tekniska Högskola haft ledande befattningar inom Telia, Framfab och HiQ och är idag vice VD på Vinngroup AB. Har styrelseuppdrag i BRIS och dotterbolag till Vinngroup och har stor erfarenhet av styrelsearbete.
Totalt antal styrelseuppdrag: 5 st

Kjell Ulmfeldt
Styrelseledamot

Kandidatexamen med inriktning mot informationsteknik och beräkningsvetenskap, Lunds Universitet.  Flera ledande befattningar inom internationella IT-och management konsultbolaget Capgemini, bland annat som VD för Capgeminis verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st.

Matilda Olsson
Styrelseledamot

Civilekonom med inriktning Ekonomistyrning från Linnéuniversitetet. Arbetar som CFO på fastighetsbolaget Swedish Logistic Property (SLP). Bakgrund som ekonomichef samt  managementkonsult på EY med fokus på utveckling av ekonomifunktioner, riskhantering och internkontroll. Certifierad styrelseledamot via Styrelseakademien.
Totalt antal styrelseuppdrag: 1 st.

 

Henrietta Hansson
Styrelseledamot, 
VD Sparbanken Syd

Ekonomexamen, Förvaltningslinjen Lunds universitet. Tidigare befattningar innefattar: vd Agria, vd Länsförsäkringar Göinge­-Kristianstad, vd Länsförsäkringar Jönköping Tidigare styrelseuppdrag: Krinova­Science Park, Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Sigma.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st

 

Johan Sandberg
Suppleant, 
vice VD Sparbanken Syd

Magisterexamen med inriktning på redovisning och ekonomistyrning. Bakgrund inom bank- och finans med fokus på värdepappershandel i varierande roller inom CFO-organisationer. Arbetar idag som CFO och vice VD i banken.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st

Annette Rosslin
Styrelseledamot, 
personalrepresentant

Swedsec-licensierad privatrådgivare i Sparbanken Syd. Vice ordförande i Finansförbundets lokala fackklubb. Bakgrund som både chef och privatrådgivare inom bank och försäkringsbolag. Arbetar idag på Sparbanken Syd i Lomma.
Totalt antal styrelseuppdrag: 1 st.

 

Richelle Cruz
Styrelseledamot, 
personalrepresentant

Kandidatexamen med inriktning mot Företagsekonomi. SwedSec certifierad privatrådgivare i bakgrunden med kompetens inom agil projektledning. Styrelseordförande i Finansförbundets lokala fackklubb. Arbetar idag på Kundcenter i Ystad samt med olika projekt i banken.
Totalt antal styrelseuppdrag: 2 st