Chris standing up holding his daughter Elva

Samhällsengagemang

Vår stiftelse delar varje år runt 2,5 miljoner kronor och premierar projekt som rör miljö och tillväxt. Även skolprojekt söker du här eller om du hellre vill läsa mer om det. Vi sponsrar även ett 150-tal föreningar och evenemang varje år och under denna rubrik finns riktlinjer och fakta om vår sponsring.

Stiftelsen

Sparbanken Syds stiftelse ska möjliggöra goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar ekonomihälsa i vårt samhälle till nytta för nuvarande och kommande generationer.

Sponsring

Sparbanken Syd har en lång tradition av sponsring och varje år stödjer vi omkring 150 föreningar och evenemang. Vi vill att vår sponsring ska ge god effekt, vara tydlig och att många människor ska engageras samt uppfatta och uppskatta våra insatser.