Chris standing up holding his daughter Elva

Familjejuridik

Onödiga tvister kan undvikas genom att ta hjälp av en professionell jurist.

Juridik för livets olika faser

Var förutseende och undvik onödiga tvister genom att ta hjälp av en professionell jurist. Vi samarbetar med Lexly som erbjuder juridiska tjänster online eller med jurist på telefon.

För dödsbo

Vad gör jag som närstående när någon går bort? Mitt i sorgen efter ett dödsfall uppstår många praktiska frågor. För att hjälpa dig som närstående och dödsbodelägare har vi sammanställt information om vad som händer med den avlidnes banktjänster och ekonomi.

God man

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.