Kundkännedom och kundskydd

Sparbanken Syd är måna om att våra kunder ska känna sig trygga. Här kan du hitta en del information om det arbete vi lägger ner för att du ska kunna känna dig trygg i dina affärer med oss.

Under denna rubrik hittar du information om kundkännedom, lagen om penningtvätt och varför vi kan behöva ställa frågor till dig.

Här finns fakta om insättningsgarantin och du kan läsa mer om integritet och sekretess.

Är du inte nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt och du kan lämna ett klagomål.

Kundkännedom

Hur vi jobbar mot penningtvätt
Kundkännedom privatkund
Kundkännedom privatkund Borgo

Kundkännedom företagskund
Kundkännedom föreningskund

Spara

Kundskydd spara
Insättningsgarantin

Betala

Kundskydd betalningar
Nya regler vid betalningar
PSD2 - tredjepartsleverantör

Klagomål

Om du inte är nöjd
Kortreklamation
Distansavtalslagen

GDPR

Integritet och sekretess - GDPR