Fonder

Med ett fondsparande placerar du i en mix av värdepapper. Du väljer hur mycket och hur länge du vill spara och vilken risk du är beredd att ta, resten sköter fondförvaltarna. Du kan välja mellan att göra engångsinsättningar eller spara regelbundet. På Sparbanken Syd har vi inga egna fonder som våra rådgivare är bundna till att rekommendera. Vi är fria att välja fonder bland marknadens främsta aktörer och i dagsläget arbetar vi med flera olika fondbolag.

Fondkonto

Vill du starta ett sparande i fonder behöver du först ha ett fondkonto eller ett Investeringssparkonto. Ett fondkonto passar dig som helst sparar i räntefonder med låg förväntad avkastning. När det är dags att sälja dina fonder får du betala skatt på din eventuella vinst. Med ett Investeringskonto betalar du istället en schablonavgift varje år. Läs mer om Investeringssparkonto (ISK)

Fakta

Aktiefond
Aktiefonder har olika placeringsinriktningar. De kan vara breda och placera över hela världen eller placera endast inom en viss region eller en viss bransch. Det är fondens placeringsinriktning som till stor del avgör vilken risk fonden har.

Räntefond
Räntefonder är ofta tryggare än aktiefonder eftersom de inte följer aktiemarknadens ibland kraftiga upp- och nedgångar. Korta räntefonder har låg risk och placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på upp till ett år. Korta räntefonder kallas ofta penningmarknadsfonder. Långa räntefonder kallas ofta obligationsfonder.

Blandfond
Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande papper. En blandfond kombinerar räntesparandets säkerhet och aktiesparandets möjlighet till god avkastning.

Fond-i-fonder
Fond-i-fond är fonder vars förvaltare investerar i andra fonder, istället för i enskilda värdepapper. Eftersom fonderna innehåller flera fonder, sprider man risken ytterligare jämfört med en enskild fond.

Hedgefond
Hedgefonder kan fungera som ett komplement till aktie- och räntefonder i en sparportfölj. Hedgefonder har oftast litet samband med utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Målsättningen för hedgefonder är att skydda kapital från värdefall genom att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen.

Skatt på Fondsparande

Vill du ha information om skatt på fondsparande så hittar du det på Fondkollen.

Pris

Att öppna fondkonto kostar ingenting men vid handel av fonder tillkommer fondens förvaltningsavgifter. Du hittar fondens förvaltningsavgifter i fondfaktabladet.

Handelsinformation

Handelsinformation om sälj, köp och byte av fonder hittar du genom att klicka på länken.