Skånes Matfestival

Den 1 juni är det dags för Skånes Matfestival i Tivoliparken i Kristianstad. Niclas Fjellström, ordförande Matfestivalen i Skåne säger så här:

"Att Skånes Matfestival har fått ett bidrag från Sparbanken Syds stiftelse innebär stor tacksamhet från vår sida samt ett erkännande för festivalens arbete och vision. Detta stöd möjliggör utveckling och genomförande av projektet som främjar den lokala matkulturen, stärker banden mellan matproducenter och konsumenter, samt bidrar till hållbar utveckling i regionen. Bidraget ses som en viktig investering i regionens kulinariska arv och framtida innovationer, vilket underlättar genomförandet av initiativ som annars skulle vara svåra att realisera.”


#sparbankensyd #stiftelsen #skånesmatfestival #viärsparbankensyd