Mål 3 om "God hälsa och välbefinnande"

Vid det senaste frukostwebbinariet inom ramen för konceptet FN:s hållbarhetsmål med utgångspunkt i Ystadmodellens fem steg så fortsatte vi med det tredje globala hållbarhetsmålet ”God hälsa och välbefinnande”.

Deltog gjorde Sonia Denkiewicz Hållbar Utveckling Skåne, Louise Sundberg Region Skåne, Anna Villavicencio Tryde 1303 och Kjell Peterson Casseroll. Vi fick lyssna till hur företagen arbetar med målet, vilka mätmetoder de använder sig av för uppföljning och vilka hinder, utmaningar och möjligheter de ser inför framtiden. 

Frukostwebbinarien arrangeras av Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Sparbanken Syd med stöd av Region Skåne – utveckling & innovation.

Nästa mål är mål 4 ”God utbildning för alla” och det webbinariet sänds den 18 september. Anmäl dig redan nu https://www.hutskane.se/ett_mal_i_taget/ 

#sparbankensyd #hutskåne #länsstyrelsenskåne #regionskåne