En morgon med målen i sikte!

Vill du ta det första steget mot att integrera hållbarhet i din affärsplan, men är osäker på hur du ska börja?
 
Den 21 augusti kl 8.30-11.15 arrangerar vi tillsammans med Almi och Tillväxt Syd en workshop på detta tema. Vi vill bjuda in dig och företaget du representerar till en förmiddag där vi fokuserar på att hitta riktningen i din affärsplan med utgångspunkt i FNs 17 globala mål. Workshopen är kostnadsfri och har ett begränsat antal platser. Inga förkunskaper krävs. Vårt mål är att ge dig en bättre insikt och förståelse för hur du som företagare kan få nya infallsvinklar kring hur du kan bli en bättre beställare och leverantör av produkter och tjänster med hållbarhetsmålen integrerade i din affärsplan.

Om du vill säkra din plats rekommenderar vi att du anmäler dig direkt. Vi hoppas att vi ses!

Anmäl dig här