Hej Johan, VFU-are

Johan Nilsson pluggar ekonomi på Kristianstad Högskola och gör sin VFU (VerksamhetsFörlagd Utbildning) hos oss på Sparbanken Syd. Hur känns det nu?
- Det känns roligt och intressant att vara igång. Vi har blivit väl bemötta och jag har känt mig inkluderad direkt. Det är kul att se hur det är att jobba som ekonom och få en inblick i det. Det gör mig ännu mer taggad att komma ut i arbetslivet efter min examen.

Vad hoppas du att få ut av dessa 10 veckor?
- Jag vill öka min förståelse för hur det är att jobba som ekonom på en bank. Samtidigt vill jag också växa och utvecklas och få omsätta teorin som jag lärt mig till hur den kan appliceras i praktiken.
 
#sparbankensyd #kristianstadhögskola #viärsparbankensyd