Workshop med Drivhuset

Under maj månad har vårt kontor i Malmö, tillsammans med Drivhuset Malmö, arrangerat sex workshops för studenter på Malmö högskolas tandläkarprogram.

?Syftet? Att inspirera och stötta tandläkarstudenter på Malmö högskola att starta eget företag.

Vi på Sparbanken Syd deltog i två workshops, varav ett tillsammans med
Almi Företagspartner Skåne, för att berätta mer om hur vi kan hjälpa till vid uppstart av företag och vad som är viktigt att tänka på. Vid en annan träff lyfte vi frågor om privatpersonen bakom företaget och pratade om privatekonomin, pension och försäkringar.

Intresset var stort och vi fick många givande samtal och frågor. Det var inspirerande att se så många engagerade studenter!

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig i din entreprenörsresa? Tveka inte att kontakta oss! ?

#sparbankensyd #drivhusetmalmö #almiföretagspartner