Vi föreläser gärna

Vi har varit på flera olika platser i Skåne och föreläst om hur du skyddar dig mot bedrägerier och hur du bäst är uppmärksam för att inte drabbas. Är du verksam i en förening och vill att vi kommer och pratar?

Kontakta oss gärna!

På vår hemsida kan du läsa mer om hur du kan prata om bedrägerier med de äldre i din närhet.

#sparbankensyd #stoppabedrägerier #svårlurad