Nominera till årets EkonomihälsaPris

Från och med idag, torsdag den 27 juni, öppnar vi möjligheten att nominera kandidater till Sparbanken Syds Ekonomihälsapris. Årets tema är Jämställd ekonomi och priset kommer att delas ut den 6 november 2024 under EkonomihälsaDagen.

För femte året i rad ska EkonomihälsaPriset delas ut till en person, förening eller företag i Skåne som under året gjort positiv skillnad för personer i sin omgivning genom att bidra till deras möjlighet att skapa en mer välfungerande vardagsekonomi, eller bättre ekonomihälsa som vi på Sparbanken Syd kallar det.

- Årets tema Jämställd ekonomi, slutar tyvärr inte att vara ständigt aktuellt. Vi har som sparbank i uppdrag att folkbilda på olika sätt och vårt EkonomihälsaPris är ett av flera initiativ som vi driver för att ytterligare belysa ämnet. En jämställd ekonomi handlar om att ekonomiskt skapa lika förutsättningar för båda parter i en relation, oavsett kön, för att skapa en trygg privatekonomi, säger Henrietta Hansson, VD för Sparbanken Syd.

Allt färre kvinnor uppger att de har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen. Samtidigt ökar motsvarande siffra bland män. Allt fler kvinnor uppger att de har minskat sitt sparande eller inte sparar alls. Anledningarna är flera, där lågkonjunkturen självklart är en bidragande orsak.

- Under det senaste året har vi alla på flera håll uppmärksammats på att kvinnor drar ner på sitt sparande och placerar sina sparpengar i fonder och/eller aktier i mindre utsträckning än vad män gör. Däremot visar statistik att kvinnor som placerar sina pengar faktiskt har bättre avkastning än vad män har, säger Jon Davidsson, chef Spara & Försäkra på Sparbanken Syd.

Jämställd ekonomi rymmer mer än sparande och placeringar. Många faktorer och parametrar påverkar möjligheterna till en mer jämställd ekonomi. Föräldraskapet påverkar fortfarande många kvinnors karriärutveckling negativt och kvinnor gör än idag störst andel obetalt arbete i hemmet.

- Jämställd ekonomi handlar också om kunskap och den känsla man har kopplat till pengar och sin vardagsekonomi. Allt fler kvinnor än män uppger att de inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för att fatta de bästa besluten kopplat till sin ekonomi. Vårt EkonomihälsaIndex år 2023 visade även att fler kvinnor än män känner oro kopplat till sin ekonomiska situation, säger Henrietta Hansson, VD på Sparbanken Syd.

Liksom tidigare år kommer en kandidat från nomineringsprocessen att utses till vinnare genom en selektering och tydlig motivering av juryn. Vinnaren blir belönad med ett pris på 100 000 kronor.

Läs mer och nominera på sparbankensyd.se/ekonomihalsapriset

Årets EkonomihälsaDag
Sparbanken Syds EkonomihälsaPris presenteras under vår EkonomihälsaDag som i år arrangeras i Malmö den 6 november.
Under EkonomihälsaDagen kommer även årets resultat av vårt EkonomihälsaIndex att presenteras, ett index som varje år ger oss en indikation om hur skåningar upplever att de mår kopplat till sin vardagsekonomi. Vårt EkonomihälsaIndex genomförs nu för fjärde gången och det har de senaste tre åren varit en årlig temperaturmätare för hur det privatekonomiskt står till i Skåne – ett mätresultat vi kan ta avstamp från i samtalen med våra kunder.

För mer information kontakta:
Clara Sundelius, projektledare, Sparbanken Syd
e-post: clara.sundelius@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se