Nätverket HANI

Nätverket HANI har en enkel men kraftfull vision: att skapa förutsättningar för Malmös unga, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden. Genom att samla företag, organisationer och unga i ett gemensamt syfte strävar de efter att bygga broar över klyftor och öppna dörrar för framtidens ledare och innovatörer.

- Det är tack vare bidrag från Sparbanken Syds stiftelse som vi kan fortsätta driva våra visioner framåt och göra verklig påverkan i samhället, säger Aylin Daut Shad projektledare på Altitude Meetings och initiativtagare. Nätverket HANI vill skapa förutsättningar för Malmös unga att bygga nätverk och växa så att de i sin tur kan nå sin fulla potential. Men det handlar inte bara om att hjälpa unga – företag och etablerade behöver ständigt utsättas för nya intryck och synsätt, för att bli mer innovativa och relevanta.

Vi på Sparbanken Syd är stolta över att vara en del av detta projekt och ser fram emot att tillsammans skapa en mer inkluderande och framåtriktad stad där alla ges möjlighet att blomstra och göra sin röst hörd.

#sparbankensyd #hani #stiftelsen #viärsparbankensyd