Hållbart företagande

Huvudregeln säger att du som är företagare - får i företaget dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av din lön, i pensionsinbetalningar (max 10 prisbasbelopp). Se över detta innan årsskiftet. Än finns möjlighet att betala in mer premier och ta ut mer lön.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller har funderingar!

 

#sparbankensyd #hållbartföretagande