Fryshuset och Take Part

Ett nytt spännande samarbetsprojekt med målet att stärka unga människors välmående och erbjuda meningsfulla sysselsättningsmöjligheter har tagit form. Genom ett partnerskap mellan Fryshuset, och Take Part, initiativtagare till det framgångsrika Projekt Spira, kommer projektet att fokusera på att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för unga.

Carolin Olsson, vår kontorschef i Malmö delade ut den stora checken till Therese Bergsten (Fryshuset), Elsa Ottosson (Take part) och Fryshusets chef Jenny Berg Nilson.

- Vi vill verkligen bygga på allt positivt som redan finns, säger Terese Bergsten, projektledare. Vi kommer ordna informationsträffar och ha olika slags workshops med såväl unga som politiker, företagare, civilsamhället - ja, alla! Det är tillsammans vi kan göra skillnad och vi vill möjliggöra för det. Målet med vårt första år är att genomföra aktiviteter för att skapa förutsättningar för att etablera verksamheter och mötesplatser i sydöstra Skåne och utan detta bidrag skulle vi inte kunna sätta igång.

#sparbankensyd #stiftelsen #fryshuset #takepart