Frukostwebbinarie del 3

Välkommen till det tredje frukostwebbinariet inom ramen för konceptet FN:s hållbarhetsmål med utgångspunkt i Ystadmodellens fem steg. Vi fortsätter serien med fokus på det globala hållbarhetsmålet ”God hälsa och välbefinnande”, det tredje av totalt 17 webinarier som kommer att behandla vart och ett av målen inom Agenda 2030.

I sändningen möter du Region Skåne, Tryde 1303 och Casseroll Food Truck! Du kommer få en lägesbild, höra hur företagen arbetar med målet, vilka mätmetoder de använder sig av för uppföljning och vilka hinder, utmaningar och möjligheter de ser inför framtiden.

Frukostwebbinarien arrangeras av Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Sparbanken Syd med stöd av Region Skåne – utveckling & innovation.

Anmäl dig här https://www.hutskane.se/kalender/frukostwebbinarie-god-halsa-och-valbefinnande/

#sparbankensyd #hutskåne #länsstyrelsenskåne #regionskåne