En bank som skiljer sig från andra

Framtidens Natur & Kulturarv har fått medel från Sparbanken Syds stiftelse både för att utveckla sitt kommunikationsarbete och för att genomföra en förstudie.

Crystal Welin är hållbarhetsansvarig och verkställande tjänsteperson i Sparbanken Syds stiftelse.

Hon berättar om en bank som skiljer sig från de andra.

Läs gärna hela artikeln.

 

#sparbankensyd #hållbarekonomi #sparbankensydsstiftelse