Nya regler vid betalningar inom EU/EES från januari 2021

Tryggare och säkrare

Ändringarna av betaltjänstlagen sker primärt för att minska risken för bedrägerier.

Som kund kan detta påverka hur du gör dina betalningar eftersom det i många fall kommer krävas att betalningen sker med så kallad stark kundautentisering.

Vad är stark kundautentisering?

SCA står för Strong Customer Authentication, på svenska stark kundautentisering (kundidentifiering). Ett konkret exempel på en sådan autentisering är signering med Mobilt BankID som kräver att du skriver in ett lösenord eller identifierar dig med fingeravtryck på en mobiltelefon som är knuten till dig själv. Autentiseringen kan även göras med BankID på fil som du har på din dator.

Viktigaste förändringarna i korthet

När du vill handla i butik eller på internet, kan du framöver behöva göra ytterligare verifiering av att du är du med till exempel Mobilt BankID eller PIN-kod. Kommer du inte ihåg din PIN-kod så är du välkommen att kontakta oss banken för att beställa en ny.

Kortbetalning där du tidigare skrivit under ett kvitto och legitimerat dig, kommer att nekas och kräva att PIN-kod anges. Detta gäller från och med den 1 november 2020.  Kontaktlösa betalningar (blipp) kommer fortsätta fungera som förut.

I de fall en butik, både fysisk och online, inte följer de nya reglerna kan en betalning komma att nekas.

Vad behöver du göra/förbereda

Var säker på att du kan PIN-koden till ditt kort. Om du handlar på internet se till att du har tillgång till BankID på datorn eller på din mobiltelefon.

Vilka betalningar omfattas av kravet på stark kundautentisering?

Betalningar på internet och i butik inom EU/EES.

Var även fortsättningsvis uppmärksam på:

  • Logga aldrig in i internet- eller mobilbanken och använd aldrig Mobilt BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Lämna aldrig ut kort eller uppgifter om ditt kort till någon annan, till exempel PIN-kod, kortnummer, CVC/CVV-kod. Detta oavsett hur trovärdig kontakten verkar vara. Kontakta alltid oss om du är osäker.
  • Se till att Sparbanken Syd alltid har aktuella kontaktuppgifter till dig, som telefonnummer, e-post med mera.

Läs mer om EU:s andra betaltjänstdirektiv PSD2