Chris standing up holding his daughter Elva

Kundskydd spara

All aktuell info samlat. Här finns all information du behöver veta som handlar om kundskydd för våra sparaprodukter.

Kundskydd spara

LEI - ID-krav vid handel med värdepapper

Enligt nya EU-regler behöver alla juridiska personer som handlar med värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. Läs mer

Investerarskyddet

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att en kund inte kan få ut sina värdepapper. Enligt lagen om investerarskydd har kunden rätt till ersättning för förlorade tillgångar. Läs mer

Produktvillkor Spara

Här har vi samlat alla produktvillkor som rör sparaprodukter - fondkonto, ISK och depå. Läs mer

Stärkt kundskydd för investerare

MiFID II är ett EU-direktiv som reglerar kundsskydd samt handel med värdepapper. Lagen ska stärka kundskyddet på värdepappersmarknaden genom en ökad skyldighet för banker och andra på värdepappersmarknaden. Läs pdf här

Information om Sparbanken Syds värdepapperstjänster

Läs pdf här

Kvalitetshöjande tjänster och provisioner

Provisioner inom Spara-området regleras bland annat i lagen om värdepappersmarknaden och i Finansinspektionens föreskrifter. Reglerna innebär att provisioner som ges eller tas emot ska höja kvaliteten på de berörda tjänsterna som erbjuds dig som kund. Läs mer

Utförande av order

Banken har utformat riktlinjerna för att ge dig som kund bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Här finner du våra riktlinjer för bästa utförande av order. Läs mer

Insättningsgarantin

Konton i Sparbanken Syd omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. Läs mer

Sparbanken Syds agerande enligt Disclosureförordningen

Sparbanken Syd beaktar inom ramen för finansiell rådgivning de huvudsakliga negativa konsekvenserna avseende hållbarhetsfaktorer. I denna process inhämtar och beaktar banken produktproducentens konsekvensanalys över negativa hållbarhetsfaktorer. Finansiella produkter presenteras i de fall det finns tillgängligt med hållbarhetsbetyg och i sammansättningen av de modellportföljer banken rekommenderar tillämpas som utgångspunkt en exkluderingsprincip. I det enskilda kundmötet beaktas alltid kundens specifika hållbarhetspreferenser. Läs mer