Kortreklamation

Reklamationsrätten gäller när du betalar med ditt kort i butik och på internet både i Sverige och utomlands. Det finns ingen övre beloppsgräns för värdet av varor som kan reklameras.

Kortreklamation
  • Försök alltid lösa problemet med säljaren först.
  • Spara all dokumentation. Bifoga allt underlag som bevis för vad som har hänt.
  • Fyll i kortreklamationsblanketten, förklara problemet tydligt och skicka in den till oss: Sparbanken Syd, Box 252 271 25 Ystad. Adressen hittar du också på blanketten.
  • Tänk på tidsfristerna. Det kan finnas tidsgränser som begränsar våra möjligheter att hjälpa dig. Som företagare har du t ex bara 45 dagar på dig att inkomma med din kortreklamation från det att köpet har ägt rum.
  • Läs mer om kundskydd vid obehöriga transaktioner här.      
Kontakta butiken i första hand

När du upptäcker att något blivit fel ska du i första hand kontakta butiken för att försöka reda ut problemet. Spara alltid alla kvitton. Det är också viktigt att du sparar underlag på din kontakt med säljföretaget, exempelvis datum och tid för telefonsamtal samt vem du pratat med eller e-post och brev mellan er.

Kontakta oss när butiken inte tar sitt ansvar 

Får du inte hjälp av butiken där du handlat, kontakta oss så snabbt som möjligt så du kan göra en reklamation av ditt kortköp som vi sedan utreder.

Reklamera obehöriga köp eller uttag på ditt kort

Upptäcker du obehöriga transaktioner eller uttag på ditt kort behöver du spärra det och göra en polisanmälan. Polisanmälan ska göras på den plats du befinner dig när det obehöriga uttaget upptäcks, oavsett var i världen. Du behöver bifoga en kopia på polisanmälan med din kortreklamation.

Reklamera återkommande transaktioner på kort eller konto

När du upptäcker att något blivit fel ska du i första hand kontakta butiken för att försöka reda ut problemet. Vid köp i butik eller på internet är det viktigt att du alltid sparar alla kvitton.

Erbjudanden och kundenkäter via Internet

Vid erbjudanden och kundenkäter via Internet, läs alltid det finstilta i villkoren innan du klickar på godkännande.

Om du skulle få återkommande debiteringar på ditt kort/ konto efter att du till exempel svarat JA på ett erbjudande att delta i en kundundersökning eller tackat JA till att få en vara/ tjänst genom att betala ett lågt belopp som sedan övergår till en så kallad prenumeration måste du alltid kontakta företaget för att säga upp din prenumeration innan du kan göra en reklamation. I villkoren framgår det hur du säger upp din prenumeration.

Kontrollera alltid att det finns ett telefonnummer till kundtjänst, adress och mailadress. Det är också viktigt att du sparar alla underlag med din kontakt med företaget, exempelvis datum och tid för telefonsamtal samt vem du har pratat med eller e-post och brev mellan er.

Reklamera köp av ett företag som gått i konkurs

Om företaget du handlat av gått i konkurs innan du fått din vara kan du göra en kortreklamation.

Reklamera en paketresa vid konkurs (flyg och hotell)

Har du betalat resan med ditt Visakort kontaktar du resebyrån samt ditt försäkringsbolag där hemförsäkringen med tillhörande reseförsäkring finns. Saknar du reseförsäkring i hemförsäkringen så kontakta Resegarantifonden via Kammarkollegiet. Får du ingen ersättning av de andra aktörerna så kan du lämna in en kortreklamation. Har du betalt din resa med vårt betal- och kreditkort har du ett starkare skydd där vi garanterar ersättning för din uteblivna resa, dock måste kontakt med ovan aktörer göras innan reklamation lämnas in till banken.

Reseförsäkringen via korten täcker inte flygbolagskonkurser eller resebolagskonkurser. 

Kontakta Kammarkollegiet

När resebyrån eller företaget du bokat din paketresa hos gått i konkurs och resan inte kan nyttjas är det Kammarkollegiet/Resegarantinämnden som driver ärendet. Du behöver skicka in ansökan till Kammarkollegiet/Resegarantinämnden om ersättning enligt resegarantin. Det är de som eventuellt betalar tillbaka dina pengar enligt resegarantilagen.

Ansök om ersättning hos Resegarantinämnden här.

Om ingen eller delar av paketresan ersätts

Om du bara får ersättning för en del av resan, eller nekas ersättning kan du göra en kortreklamation. Det är viktigt att du bifogar beslutsunderlaget från Kammarkollegiet med reklamationsblanketten.

Starkare skydd med kreditkort

Om du har betalat med kreditkort har du rätt enligt lag att få hjälp av oss om du stöter på problem. Enligt konsumentkreditlagen har du möjlighet att ställa samma krav på oss som du kan göra på butiken. Det innebär i praktiken att om du har ett betalningskrav mot butiken och de inte betalar, kan du istället ställa kravet om återbetalning mot oss.

Detta är exempel på när du kan be om hjälp från oss:

  • Du har utnyttjat din ångerrätt och har rätt att få tillbaka dina pengar enligt lagen, men butiken gör ingen återbetalning.
  • Du har betalat för en vara som inte levereras.
  • Du kräver dina pengar tillbaka men får ingen återbetalning av butiken.
Om du behöver spärra kortet

Gäller reklamationen obehöriga köp eller uttag behöver du spärra kortet omgående och göra en polisanmälan.

Du spärrar dina kort via Spärrtjänst dygnet runt på 0411-82 20 00 eller +46 411 82 20 00 från utlandet. Collect Call accepteras.

Telefonnumret gäller för så väl dina bankkort som ditt Betal- och kreditkort.

Skriv ut kortreklamationen, fyll i och skicka in till ditt bankkontor, alternativt lämna in till ditt närmaste bankkontor.