Kundkännedom föreningskund

Varför ställer vi frågor om din/er förening?
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär i korthet att alla banker måste ha en god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi regelbundet frågor om er verksamhet och avsikten med att använda bankens tjänster.

Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte eller för att finansiera terrorism.

Företrädare för en förening
Du som företräder en förening måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda föreningen. Dessutom måste banken kontrollera vem eller vilka som är verklig huvudman och som har ett bestämmande inflytande över föreningen. Du måste också vara beredd att svara på frågor om föreningens verksamhet, dess omsättning och hur föreningen kommer att utnyttja bankens tjänster.

Vem är verklig huvudman?
En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, kontrollerar en juridisk person, exempelvis en förening. En juridisk person kan ha flera verkliga huvudmän.

Vad är direkt eller indirekt kontroll?
Direkt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen har ett direkt bestämmande eller kontroll över den juridiska personen. Indirekt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen utövar kontroll över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll över verksamheten.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning?
PEP (Politically Exposed Person) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en internationell organisation. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel korruption eller mutbrott. Därför behöver vi veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP.

Blanketter för att lämna kundkännedom åt en förening
Blanketten ”Ny föreningskund" eller "Ändringsbegäran för befintlig förening” är den som används för att svara på våra grundläggande frågor gällande er förening inkl. kundkännedomen. Blanketten innehåller även en checklista för att underlätta hur man fyller i blanketterna.

Blanketter

Ekonomisk förening
En ekonomisk förening ska ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet (1 kap. 1 § EFL).
Kundkännedom förening

Ideell förening
En ideell förening kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet.
Kundkännedom ideell förening
Ansökan ideell förening


Ändringsbegäran befintlig förening

Läs mer om vårt erbjudande för föreningskunder