Kundkännedom företagskund

Varför ställer vi frågor om ditt företag?

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär i korthet att alla banker måste ha en god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi regelbundet frågor om er verksamhet och avsikten med att använda bankens tjänster.

Blanketter för att lämna kundkännedom åt företag
Välj den blankett som passar beroende på företagstyp. Som stöd till frågor som kan vara svårtolkade, finns informationsbladet ”Förklaring till blanketten Kundkännedom Företag”. Om ni även blivit uppmanade att identifiera er, den verkliga huvudmannen eller styrelsen i företaget används blanketten ”Legitimation”. Om ni är ett företag med flertalet utlandsbetalningar, kan bilagorna ”Motparter – Ankommande utlandsbetalningar” och ”Motparter – Avgående utlandsbetalningar” användas för att ge den information Banken behöver för att uppnå fullgod kundkännedom.

Kundkännedom blanketter
Kundkännedom Aktiebolag
Kundkännedom Enskild firma
Kundkännedom Handelsbolag och Kommanditbolag

Övriga blanketter
Legitimation
Motparter - Ankommande utlandsbetalningar
Motparter - Avgående utlandsbetalningar
Förklaring till blanketten Kundkännedom företag

Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte eller för att finansiera terrorism.

Företrädare för företag
Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste banken kontrollera vem eller vilka som, själva eller tillsammans med närstående, äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande över företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att utnyttja bankens tjänster.

Vem är verklig huvudman?
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Läs om specifika Regler för olika företags- och föreningsformer hos Bolagsverket.

Vad är direkt eller indirekt kontroll?
Direkt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen har ett direkt ägande eller kontroll i den juridiska personen. Indirekt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen utövar kontroll över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll över verksamheten.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning?
PEP (Politically Exposed Person) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en internationell organisation. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel korruption eller mutbrott. Därför behöver vi veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP.