Bästa utförande av order

Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.

Sparbanken Syd riktlinjer beträffande bästa orderutförande 

Sammanfattning av kvaliteten på utförande av kundorder

Information om vidarebefordrade order

Marknadsplatser där Sparbanken Syd tillhandahåller handel med aktier
  Via Kundcenter Via internetbanken
Nasdaq Omx Stockholm x x
Nasdaq Omx Copenhagen x  
Nasdaq Omx Helsinki x  
Oslo Börs x  
First North Sweden x x
Nordic Growth Market x  
Nordic MTF x  
Spotlight (fd Aktietorget) x