LEI

ID-krav vid handel med värdepapper

Enligt nya EU-regler behöver alla juridiska personer som handlar med värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

Fr.o.m. den 3 januari 2018 kommer fler uppgifter om värdepappersaffärer att rapporteras till Finansinspektionen. Alla företag och andra juridiska personer behöver då en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI). Kravet gäller inte handel med fondandelar.

Krav på global identifiering

Kravet på identifieringskod har funnits på derivatmarknaden sedan 2014 men nu har EU utökat reglerna till att gälla alla typer av värdepapper. Syftet är att behöriga myndigheter, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera vilka som är köpare och säljare samt vilka som fattar beslut i en värdepappersaffär. I Sverige innebär det att vi rapporterar alla inblandade parter i värdepappersaffärer till Finansinspektionen.

Vad behöver man göra som kund?

För att kunna handla med värdepapper efter den 3 januari 2018 behöver juridiska personer ha en LEI-kod. Finns det redan en LEI-kod ska den meddelas till Sparbanken Syd. Är man osäker på om man har en LEI-kod kan man söka efter sitt företagsnamn hos GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som tillhandahåller ett register över alla LEI-koder. https://www.gleif.org/en/lei/search

En personlig identifieringskod

Kravet på identifiering gäller även personer på företaget som handlar med värdepapper eller fattar beslut i värdepappersaffärer. Identifieringskoden för privatpersoner baseras på medborgarskap. Vid handel med värdepapper i tjänsten eller privat efter den 3 januari 2018, kommer vi därför att fråga om medborgarskap.

Hur skaffar man LEI-kod?

Ansökan om en LEI-kod kan göras direkt från en utfärdare och listan på godkända utfärdare hittar man hos LEI ROC (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee) https://www.leiroc.org/

Sparbanken Syd rekommenderar inte någon särskild utfärdare eller förmedlare, men här nedan finns en förmedlare som ofta används i Norden: NordLEI (på svenska) http://sv.nordlei.org/index

Ansökan om LEI-kod

Välj en utfärdare av LEI-kod och skapa ett konto på deras webbplats. Ha följande uppgifter nära till hands vid ansökan:

  • Företagets fullständiga namn.
  • Bolagsform (ex aktiebolag eller handelsbolag).
  • Företaget status (ex aktivt eller vilande).
  • Adress till företaget och eventuellt huvudkontor.
  • Land där företaget är registrerat.
  • Var företaget är registrerat (ex hos Bolagsverket).
  • Organisationsnummer.

Ansökan ska skickas in och registreringsavgiften betalas. När ansökan är godkänd kommer en bekräftelse via e-post.

Vad kostar en LEI-kod och hur lång tid tar det att få den?

Kostnaden för en LEI-kod varierar mellan olika utfärdare och förmedlare. Just nu är kostnaden ca 1 000 kronor. Mer information finns på NordLEI:s hemsida, Leveranstiden för att få en LEI-kod är normalt 2-4 arbetsdagar.