Kvalitetshöjande tjänster och provisioner

Provisioner inom Spara-området regleras bland annat i lagen om värdepappersmarknaden och i Finansinspektionens föreskrifter. Där anges hur provisioner och annan tredjepartsersättning får betalas ut och tas emot. Kortfattat innebär reglerna att provisioner som ges eller tas emot ska höja kvaliteten på de berörda tjänsterna som erbjuds dig som kund. Provisioner får inte hindra Sparbanken Syd från att agera för våra kunders bästa. Här beskriver vi vilka kvalitetshöjande tjänster Sparbanken Syd erbjuder.

Brett produktutbud

Sparbanken Syd erbjuder ett brett utbud av sparprodukter, vilket ger dig möjlighet att anpassa ditt sparande utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till ca 150 fonder från 17 fondbolag. Här kan du läsa mer om de olika sparprodukterna.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Sparbanken Syd flera alternativ. Hållbara fonder möjliggör sparande i fonder som investerar i företag som tar ansvar för människor och miljö.  

Analyser

Sparbanken Syd erbjuder ett kostnadsfritt nyhetsbrev, MarknadsInsikt, som innehåller analyser kring olika marknader och tillgångsslag. Nyhetsbrevet underlättar tillgången till opartisk information och hjälper dig att fatta välgrundade, finansiella beslut. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet direkt till din e-post. Här kan du prenumerera. Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Guider

På Sparbanken Syds hemsida kan du på egen hand utvärdera olika placeringsmöjligheter och till exempel se kostnadernas inverkan på framtida avkastning. Några exempel på guider är Sparkalkylatorn och Placeringshjälpen.

Uppföljning av dina placeringar

Varje kvartal får du en portföljrapport över ditt innehav och som visar hur ditt sparande har gått. Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta Sparbanken Syd för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Det finns till exempel händelser i livet som kan påverka hur sparandet bör placeras för att motsvara dina mål och behov, exempelvis vid byte av jobb, arv eller pension. Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att maila, ringa Kundcenter eller besöka ett av våra lokala bankkontor.

Lokala bankkontor och Digitala kanaler

Sparbanken Syd har lokala bankkontor, där du kan få hjälp med frågor kring ditt sparande eller investeringsrådgivning av en SwedSec-licensierad rådgivare. Om du har svårt att ta dig till ett bankkontor eller hellre vill diskutera ditt sparande hemifrån, kan vi erbjuda nätmöte. 

Som kund i Sparbanken Syd har du alltid tillgång till ditt sparande i internetbanken och mobilbanken. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns genom att klicka här.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Sparbanken Syd verkar för att människor i samhället ska få till sig kunskap och nya värderingar som behövs för att främja en hållbar utveckling. Banken arbetar aktivt för att sprida kunskap och öka medvetenheten kring ekonomi och hållbarhet exempelvis genom att anordna och delta i olika forum. Genom egna initiativ och främjande av goda idéer är vårt mål att skapa en positiv samhällsutveckling.