Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sparbanken Syd är måna om att våra kunder ska känna sig trygga. Här kan du hitta en del information om det arbete vi lägger ner för att du ska kunna känna dig trygg i dina affärer med oss.

Under denna rubrik hittar du information om kundkännedom för såväl privatkund som företagskund, lagen om penningtvätt och varför vi kan behöva ställa frågor till dig.

Hur vi jobbar mot penningtvätt
Kundkännedom privatkund
Kundkännedom företagskund
Kundkännedom föreningskund
Integritet och sekretess - GDPR