Chris standing up holding his daughter Elva

Ta hand om ett dödsbo

Dödsboets bankärenden och hur du gör. Råd och tips för att hantera bankärenden för en nära avliden person.

Ta hand om ett dödsbo

Vad gör jag som närstående när någon går bort? 

Mitt i sorgen efter ett dödsfall uppstår många praktiska frågor. För att hjälpa dig som närstående och dödsbodelägare har vi sammanställt information om vad som händer med den avlidnes banktjänster och ekonomi.

Det här gör banken

När vi får kännedom om ett dödsfall avslutas automatiskt nedanstående tjänster:

 • Bankkort
 • Betal- och kreditkort
 • BankID
 • E-faktura
 • Internetbank och mobilbank
 • Sparbanksgiro
 • Swish

Om en dispositionsrätt för god man, förvaltare och övriga personer finns, så tas den bort.

Det här behöver du göra
 1. Gör en bouppteckning.
 2. Gör arvskiftet och dela upp arvet

Läs om arvskifte

Läs om betala räkningar för dödsbo

1. Ta hand om dödsboets tillgångar och skulder

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Tillgångar är ex. pengar, fonder, bostad och lösöre. Vid ett dödsfall blir de personer som enligt lag eller testamente är arvingar dödsbodelägare. Dödsboet upphör när det gjorts ett arvskifte och dödsboets eventuella tillgångar fördelats ut till arvingarna.

Om du är änka, änkling, barn eller närstående på annat sätt och ska ta hand om dödsboets bankärenden behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning, som du kan beställa hos Skatteverket, genom att ringa 0771-567 567. Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personer som finns. De efterlevande har rätt att gemensamt företräda dödsboet fram tills att bouppteckningen är registrerad. När du besöker banken behöver du ta med dig intyget så vi vet att du har rätt att företräda dödsboet.

Är ni flera dödsbodelägare, kan det vara praktiskt att låta någon av er vara representant för dödsboet eller om du är ensam delägare och vill låta någon annan representera dig. Den personen som ska representera dödsboet behöver skriftliga fullmakter från samtliga dödsbodelägare för att kunna sköta kontakten med banken. Fullmakten, i original och dödsfallsintyget, ska alltid visas upp vid besök på banken. Använd vår fullmakt för dödsbon, när ni vill att någon annan ska ta hand om delar av eller hela kontakten med banken.

Dödsboets post går alltid till dödsboets adress. Ska den skickas till annan adress behöver du kontakta Svensk Adressändring för att göra eftersändning.

Finns det testamente?
Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente. I testamentet kan det stå vem som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och se till att det som står i testamentet genomförs. Denna person kallas testamentsexekutor och har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare.

För att avsluta autogiron gör du det enklast genom att kontakta respektive betalningsmottagare. Stående överföringar avslutar du på ett av våra bankkontor.

Med vår kostnadsfria betaltjänst för dödsbo hjälper vi dig med att betala dödsboets löpande räkningar i upp till 12 månader efter dödsfallet. Uppdraget skickar du per post till Sparbanken Syd som tar hand om att betala räkningarna.

Genom vår betaltjänst för dödsbo kan kostnader för begravning och andra löpande utgifter ställda i den avlidnes eller dödsboets namn betalas. Exempel på löpande utgifter är hyra, el, telefon och hemtjänst.

Har dödsboet fått en utbetalningsavi i den avlidnes eller dödsboets namn kan den skickas för insättning på dödsboets konto. Utbetalningsavin skickas in tillsammans med räkningarna i betaltjänst för dödsbo. Skicka in avin i god tid, minst 10 dagar före siste utbetalningsdag.

Så här gör du:
 1. Ladda ner och skriv ut Betalningsuppdrag från dödsbo och fyll i.
   
 2. Skicka betalningsuppdraget tillsammans med räkningar och utbetalningsavier. Skriv nedan angiven adress på ett vanligt kuvert och skicka till banken. Glöm inte att sätta på porto på kuvertet. 
  Sparbanken Syd
  Att: Kundstöd Betala
  Box 252
  271 25 Ystad
   
 3. När Sparbanken Syd fått in uppdraget betalar vi räkningarna efter kontroll och ett kvitto skickas till adressen som angetts på uppdraget under kontaktuppgifter. Du bör få kvitto inom 10 dagar.
   
 4. Om uppdraget inte går att utföra på grund av exempelvis ofullständiga uppgifter eller att medel saknas på kontot kommer du att få hela uppdraget i retur med posten.

Dödsboet tar över betalningsansvaret för alla lån och krediter när en person avlider. Räntan och amorteringen betalas av dödsboet tills lånen är lösta eller övertagna.

Viktigt är att alla bolån och privatlån måste vara lösta eller övertagna innan arvskiftet sker och eventuella banktillgångar ska betalas ut till arvingarna.

Du kan själv försöka ta reda på vilka försäkringar som finns genom att gå igenom försäkringsbrev, kontoutdrag och kontakta olika försäkringsbolag.

2. Gör en bouppteckning

En bouppteckning är en sammanställning som dödsbodelägare gemensamt gör över den avlidna personens tillgångar och skulder. Den behöver göras och skickas in för registrering till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Ett kapital- och räntebesked behövs som underlag för att göra en bouppteckning, då beskedet visar den avlidnes tillgångar och skulder i banken på dödsdagen. Detta skickar vi ut till dödsboets adress i samband med att vi får kännedom om dödsfallet. Om den avlidne var gift och maken eller makan är kund hos oss skickar vi även en sammanställning för denna person. Är du sambo till den avlidne och kund i banken kan du beställa ett genom att kontakta vårt Kundcenter på 0411-82 20 00.

Om den avlidne har ett bankfack har du och övriga dödsbodelägare rätt att tillsammans med anställd på banken göra en inventering av innehållet i bankfacket. Vid inventeringen upprättar den bankanställde ett protokoll över innehållet och lägger sedan tillbaka innehållet i facket. Underlag från inventeringen behövs vid bouppteckningen. Kontakta vårt Kundcenter på 0411-82 20 00 om du vill boka tid för inventering. 

En fastighet värderas normalt sett till marknadsvärdet vid bouppteckning i samband med arv. Marknadsvärdet är det värde fastigheten skulle kunna säljas för idag. Behöver du hjälp med värdering, kontakta en fastighetsmäklare på orten.

En bouppteckning är en sammanställning som dödsbodelägarna gemensamt gör över den avlidne personens tillgångar och skulder. Enligt lag måste den påbörjas inom tre månader efter dödsfallet och skickas till Skatteverket för registrering senast fyra månader efter dödsfallet. När den är registrerad fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet och arvet kan nu delas upp mellan dödsbodelägarna genom att göra ett arvskifte.

Vi samarbetar med Lexly som erbjuder juridiska tjänster online eller med jurist på telefon.

Läs mer om Lexly.

Skatteverket

Ränta och amorteringar på lån och krediter fortsätter att betalas av dödsboet tills dess lånet är löst eller övertaget. Kom ihåg att bolånen och privatlånen måste vara lösta eller övertagna innan arvskiftet sker och ev banktillgångar ska betalas ut till arvingar.

Kontakta banken för hjälp med lösen eller övertag av lånen.

Om tillgångarna efter den avlidne endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan dödsboet få hjälp av kommunen att göra en dödsboanmälan. Den ersätter bouppteckningen och fungerar då som en legitimationshandling för dödsboet.

Året efter dödsfallet
Dödsbodelägarna behöver deklarera för inkomster som den avlidna hade före dödsfallet. Om dödsboet haft inkomster under året ska de också deklareras. Skatteverket skickar blanketter till den adress som dödsboet är skrivet på.

Tänk på att så länge dödsboet har kvar tillgångar som inte delats ut till arvingarna behöver dödsboet deklarera även kommande år.

Deklaration av dödsbon (skatteverket.se)

3. Gör arvskifte

Nu är det dags för arvskifte, det vill säga dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna.

Läs mer om arvskifte.