Vi prisar god ekonomihälsa

På Ekonomihälsadagen den 18 november presenterades vinnaren av Ekonomihälsapriset 2021, för att ha bidragit till god ekonomihälsa i Skåne.

PRO Skåne tilldelas Ekonomihälsapriset 2021

Sparbanken Syds årliga Ekonomihälsapris tilldelas i år organisationen PRO Skåne för deras outtröttliga insatser och påverkansarbete för äldres ekonomiska situation. Priset har som syfte att lyfta och stödja initiativ som främjar en god ekonomihälsa i Skåne. Årets tema - ekonomihälsa livet ut - tar avstamp i Ekonomihälsaindex som tidigare i år visade en varierad ekonomihälsa bland äldre i Skåne. Av den anledningen tilldelas årets Ekonomihälsapris en aktör som på ett positivt sätt främjat seniora (55+) privatpersoners möjlighet att skapa en sund och hållbar privatekonomi livet ut. Läs pressmeddelandet

Sparbanken Syds Ekonomihälsapris 2021

Sparbanken Syd arbetar för en god ekonomihälsa i hela Skåne. Därför delar vi årligen ut Ekonomihälsapriset som syftar till att prisa en person, organisation, företag eller initiativ som bidragit till en bättre ekonomihälsa för privatpersoner i Skåneregionen. Prissumman ligger på 100 000 kronor och fram till den 5 november kan du nominera någon som du tycker bör vinna det Ekonomihälsapriset.

Men vad är då ekonomihälsa?

Jo, vi på Sparbanken Syd menar att en god ekonomihälsa är ett sunt förhållningssätt till ekonomi som är bra för både plånboken och planeten. Har du en god ekonomihälsa får du en mer positiv känsla när du tänker på din ekonomi och kan göra hållbara val för dig själv och miljön. Vi arbetar dagligen för en ökad ekonomihälsa i Skåne och ser det som en självklarhet att uppmuntra och hylla lokala initiativ som också bidrar till det. Som sparbank tar vi ansvar för att sprida kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god ekonomi enklare och roligare.

Årets tema - En god ekonomihälsa livet ut

Enligt undersökningar kan vi se att ekonomihälsan varierar i Skånes seniora befolkning (55+). På Sparbanken Syd vill vi att alla ska kunna ha en god ekonomihälsa livet ut. Därför har vi i år valt att fokusera på att prisa initiativ som har bidragit till en bättre ekonomihälsa bland just seniorer.

Vilka kan tävla och hur går det till?

Privatpersoner, organisationer, företag, projekt, initiativ eller föreningar kan nomineras så länge de är verksamma i Skåne samt bidragit till en bättre ekonomihälsa bland seniorer i regionen. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Pristagaren är en en privatperson, organisation, företag eller förening.

Pristagaren har tydligt bidragit till kunskapsspridning, inspiration eller beteendeförändring kopplat till seniorers (55+) ekonomihälsa enligt Sparbanken Syds definitioner. 

Pristagaren är verksam i Skåneregionen.

Juryns bedömning går i linje med och i samma anda som policy för Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt.

Pristagaren får inte vara en annan bank eller vara kopplat till ett finansiellt institut.

Pristagaren får inte vara anställd av Sparbanken Syd.

Pristagaren kommer erhålla en summa på 100 000 kr. Priset kommer att delas ut på Ekonomihälsadagen som Sparbanken Syd anordnar på Studio i Malmö 18 november. Priset är personligt och inga krav ställs om återkoppling men delas ut med förhoppning om att medlen används i den verksamhet eller det initiativ som prisas. Eventuell skatt på beloppet ska betalas av mottagaren.

Juryn består av:

Henrietta Hansson - VD Sparbanken Syd

Sofie Orlov - Förra årets pristagare

Johanna Stridh - Affärschef Sparbanken Syd

Juryns beslut kan ej överklagas.

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av ansökan kommer att behandlas för att kunna administrera nominering och tilldelning av priset. I samband med publicering av finalister och vinnaren av priset kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på mail dataskydd@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se. Observera att för nominerade under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna nomineringsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.