Vi prisar god ekonomihälsa

På den årliga Ekonomihälsadagen delar vi ut Ekonomihälsapriset för den eller de som har bidragit till god ekonomihälsa i Skåne.

Ekonomihälsapriset

Sparbanken Syd arbetar för en god ekonomihälsa i hela Skåne. Därför delar vi årligen ut Ekonomihälsapriset som syftar till att prisa en person, organisation, företag eller initiativ som bidragit till en bättre ekonomihälsa för privatpersoner i Skåneregionen. Ekonomihälsapriset delas ut på den årliga Ekonomihälsadagen.

Men vad är då ekonomihälsa?

Att ha god ekonomihälsa är ur vårt perspektiv att ha kunskap och kontroll över den egna ekonomin samt förståelse för hur olika beståndsdelar i vardagsekonomin påverkar varandra. Har du det får du en mer positiv känsla när du tänker på din ekonomi och kan enklare ta tag i och göra hållbara val på både kort och lång sikt. Vi arbetar dagligen för en ökad ekonomihälsa i Skåne och ser det som en självklarhet att uppmuntra och hylla lokala initiativ som också bidrar till det. Som sparbank tar vi ansvar för att sprida kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god ekonomi enklare och roligare.

Årets tema

Varje år har vi ett tema och vi välkomnar ansökningar inom de givna ramarna.

Vilka kan tävla och hur går det till?

Privatpersoner, organisationer, företag, projekt, initiativ eller föreningar kan nomineras så länge de är verksamma i Skåne samt bidragit till en bättre ekonomihälsa bland seniorer i regionen. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Pristagaren kommer erhålla en summa på 100 000 kr. Priset delas ut på Ekonomihälsadagen som Sparbanken Syd anordnar varje år. Priset är personligt och inga krav ställs om återkoppling men delas ut med förhoppning om att medlen används i den verksamhet eller det initiativ som prisas. Eventuell skatt på beloppet ska betalas av mottagaren.

2022 - SPF Seniorerna Skånedistriktet

2021 - PRO Skåne

2020 - Unga aktiesparare Region Syd