Vi prisar god ekonomihälsa

På den årliga Ekonomihälsadagen delar vi ut Ekonomihälsapriset för den eller de som har bidragit till god ekonomihälsa i Skåne.

SPF Seniorerna Skånedistriktet tilldelas Ekonomihälsapriset 2022

Sparbanken Syds årliga Ekonomihälsapris tilldelades 2022 organisationen SPF Seniorerna Skånedistriktet för deras aldrig sinande aktivitetsplaner och outtröttliga engagemang. Priset har som syfte att lyfta och stödja initiativ som främjar en god ekonomihälsa i Skåne.

Juryns fullständiga motivering:
Med sina aldrig sinande aktivitetsplaner och outtröttliga engagemang har den vinnande organisationen bidragit till goda förutsättningar för sina medlemmar i att skapa en trygg och hållbar vardagsekonomi i den föränderliga omvärld vi befinner oss.

Att bedriva det omfattande påverkansarbetet inom olika fokusområden som organisationen gör för sina medlemmars intressen, är imponerande. Exempel på dessa områden är: Bättre ekonomi & ekonomiska förutsättningar; Fungerande & fina boenden. Dessutom är organisationen engagerad i att bidra till en mer meningsfull och uppdaterad vardag för sina medlemmar genom en rad projekt och aktiviteter. Bland dessa finns viktiga delar med rubriker som t.ex. ”introduktion till digitala vardagstjänster; säkerhet på nätet; och att motverka att bli lurad av bedragare.

Vinnaren, som är en ideell och obunden intresseorganisation med ca 35 000 medlemmar fördelat på 120 lokalföreningar i Skåne, är – SPF Seniorerna Skånedistriktet.

Sparbanken Syds Ekonomihälsapris 2022

Sparbanken Syd arbetar för en god ekonomihälsa i hela Skåne. Därför delar vi årligen ut Ekonomihälsapriset som syftar till att prisa en person, organisation, företag eller initiativ som bidragit till en bättre ekonomihälsa för privatpersoner i Skåneregionen. Prissumman är 100 000 kronor. Priset 2022 delas ut på Ekonomihälsadagen som Sparbanken Syd anordnar på Ystad Saltsjöbad i Ystad 28 november 2022.

Men vad är då ekonomihälsa?

Jo, vi på Sparbanken Syd menar att en god ekonomihälsa är ett sunt förhållningssätt till ekonomi som är bra för både plånboken och planeten. Har du en god ekonomihälsa får du en mer positiv känsla när du tänker på din ekonomi och kan göra hållbara val för dig själv och miljön. Vi arbetar dagligen för en ökad ekonomihälsa i Skåne och ser det som en självklarhet att uppmuntra och hylla lokala initiativ som också bidrar till det. Som sparbank tar vi ansvar för att sprida kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god ekonomi enklare och roligare.

Årets tema

Trygg och hållbar vardagsekonomi i en föränderlig omvärld.

Vilka kan tävla och hur går det till?

Privatpersoner, organisationer, företag, projekt, initiativ eller föreningar kan nomineras så länge de är verksamma i Skåne samt bidragit till en bättre ekonomihälsa bland seniorer i regionen. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Pristagaren är en en privatperson, organisation, företag eller förening.

Pristagaren har tydligt bidragit till kunskapsspridning, inspiration eller beteendeförändring kopplat till seniorers (55+) ekonomihälsa enligt Sparbanken Syds definitioner. 

Pristagaren är verksam i Skåneregionen.

Juryns bedömning går i linje med och i samma anda som policy för Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt.

Pristagaren får inte vara en annan bank eller vara kopplat till ett finansiellt institut.

Pristagaren får inte vara anställd av Sparbanken Syd.

Pristagaren kommer erhålla en summa på 100 000 kr. Priset kommer att delas ut på Ekonomihälsadagen som Sparbanken Syd anordnar på Studio i Malmö 18 november. Priset är personligt och inga krav ställs om återkoppling men delas ut med förhoppning om att medlen används i den verksamhet eller det initiativ som prisas. Eventuell skatt på beloppet ska betalas av mottagaren.

Juryn består av:

Henrietta Hansson - VD Sparbanken Syd

Sofie Orlov - Förra årets pristagare

Johanna Stridh - Affärschef Sparbanken Syd

Juryns beslut kan ej överklagas.

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av ansökan kommer att behandlas för att kunna administrera nominering och tilldelning av priset. I samband med publicering av finalister och vinnaren av priset kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på mail dataskydd@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se. Observera att för nominerade under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna nomineringsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.