Vi prisar god ekonomihälsa

På Ekonomihälsadagen den 18 november presenteras vinnaren av Ekonomihälsapriset 2021, för att ha bidragit till god ekonomihälsa i Skåne.

Nominera din kandidat

Sparbanken Syds Ekonomihälsapris 2021

Sparbanken Syd arbetar för en god ekonomihälsa i hela Skåne. Därför delar vi årligen ut Ekonomihälsapriset som syftar till att prisa en person, organisation, företag eller initiativ som bidragit till en bättre ekonomihälsa för privatpersoner i Skåneregionen. Prissumman ligger på 100 000 kronor och fram till den 5 november kan du nominera någon som du tycker bör vinna det Ekonomihälsapriset.

Men vad är då ekonomihälsa?

Jo, vi på Sparbanken Syd menar att en god ekonomihälsa är ett sunt förhållningssätt till ekonomi som är bra för både plånboken och planeten. Har du en god ekonomihälsa får du en mer positiv känsla när du tänker på din ekonomi och kan göra hållbara val för dig själv och miljön. Vi arbetar dagligen för en ökad ekonomihälsa i Skåne och ser det som en självklarhet att uppmuntra och hylla lokala initiativ som också bidrar till det. Som sparbank tar vi ansvar för att sprida kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god ekonomi enklare och roligare.

Årets tema - En god ekonomihälsa livet ut

Enligt undersökningar kan vi se att ekonomihälsan varierar i Skånes seniora befolkning (55+). På Sparbanken Syd vill vi att alla ska kunna ha en god ekonomihälsa livet ut. Därför har vi i år valt att fokusera på att prisa initiativ som har bidragit till en bättre ekonomihälsa bland just seniorer.

Vilka kan tävla och hur går det till?

Privatpersoner, organisationer, företag, projekt, initiativ eller föreningar kan nomineras så länge de är verksamma i Skåne samt bidragit till en bättre ekonomihälsa bland seniorer i regionen. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Hur nominerar du?

Här kan du nominera vem eller vilka du vill som du anser förtjänar att vinna 2021 års Ekonomihälsapris. Vem eller vilka tycker du har bidragit till en beteendeförändring, kunskapsspridning eller inspiration för en ökad ekonomihälsa för seniorer (55+) i Skåne? Fyll i formuläret nedan och följ prisutdelningen den 18 november antingen på plats på Studio i Malmö eller digitalt via vår hemsida. Senast den 5 november behöver vi din nominering.

Nominera din kandidat här

Pristagaren är en en privatperson, organisation, företag eller förening.

Pristagaren har tydligt bidragit till kunskapsspridning, inspiration eller beteendeförändring kopplat till seniorers (55+) ekonomihälsa enligt Sparbanken Syds definitioner. 

Pristagaren är verksam i Skåneregionen.

Juryns bedömning går i linje med och i samma anda som policy för Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt.

Pristagaren får inte vara en annan bank eller vara kopplat till ett finansiellt institut.

Pristagaren får inte vara anställd av Sparbanken Syd.

Pristagaren kommer erhålla en summa på 100 000 kr. Priset kommer att delas ut på Ekonomihälsadagen som Sparbanken Syd anordnar på Studio i Malmö 18 november. Priset är personligt och inga krav ställs om återkoppling men delas ut med förhoppning om att medlen används i den verksamhet eller det initiativ som prisas. Eventuell skatt på beloppet ska betalas av mottagaren.

Juryn består av:

Henrietta Hansson - VD Sparbanken Syd

Sofie Orlov - Förra årets pristagare

Johanna Stridh - Affärschef Sparbanken Syd

Juryns beslut kan ej överklagas.

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av ansökan kommer att behandlas för att kunna administrera nominering och tilldelning av priset. I samband med publicering av finalister och vinnaren av priset kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på mail dataskydd@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se. Observera att för nominerade under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna nomineringsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.