Chris standing up holding his daughter Elva

Om stiftelsen

Stiftelsen möjliggör goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar hållbar tillväxt i vårt samhälle.

Om Sparbanken Syds stiftelse

Det här är stiftelsen

Sparbanken Syds stiftelse ska möjliggöra goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar ekonomihälsa i vårt samhälle till nytta för nuvarande och kommande generationer.

Stiftelsen har sin egen styrelse som förvaltar stiftelsens medel och beslutar vilka projekt som får bidrag. Med dessa bidrag vill vi förverkliga goda idéer som skapar ekonomihälsa, samhällsnytta, folkbildning och främjar innovation i vår region.

Ansökningar om bidrag beviljas till projekt med stark anknytning till Sparbanken Syds verksamhetsområde. Stiftelsen kan i mån av resurser även själv söka intressanta projekt/satsningar och prioriterar projekt som ger goodwill åt Sparbanken Syd.

Välkommen med din ansökan!

Vi tar emot ansökningar inom resp område under följande perioder:
  • Investeringsprojekt och projekt har ansökningsperioder i januari, april och oktober.
  • Skolutflykter har ansökningsperiod året runt.

Stiftelsens policy

Styrelse för Sparbanken Syds stiftelse

Henrietta Hansson, Kristianstad
Ledamot
VD på Sparbanken  Syd sedan mars 2020 och ledamot i Sparbanken Syds stiftelse för hållbar tillväxt sedan 2021. Har arbetat i olika vd-roller inom Länsförsäkringsgruppen de senaste ca 15 åren och har under de åren arbetat med och haft fokus på olika hållbarhetsfrågor.

Kjell Ulmfeldt, Malmö
Ordförande
Styrelseledamot i Sparbanken Syd sedan 2012 och ordförande för Sparbanken Syds stiftelse för hållbar tillväxt sedan 2022. Över 35 års erfarenhet från IT- och Management Consulting varav de sista 17 åren som VD för det internationella IT- och Managementkonsultföretaget Capgeminis verksamheter i bl.a. Sverige, Tyskland, Danmark och Norge.

Jessica Malm, Skivarp
Ledamot
HR-chef och del i bankledningen i Sparbanken Syd sedan 2017 och ledamot i Sparbanken Syds stiftelse för hållbar tillväxt sedan 2018. Över 20 års erfarenhet av HR och ledningsarbete från flera branscher. Värnar om hållbarhet med social hållbarhet i fokus.

Lena Malmquist, Nybrostrand
Ledamot
Har 20 års erfarenhet som biblioteks- och kulturchef inom kommun och region samt 16 års erfarenhet från skola och utbildning. Har stort intresse för att stödja kultur, utveckling, samarbeten och hållbara projekt och vill främja ett inkluderande konst- och kulturliv, som kan bidra till nya tankar och initiativ samt till ny kunskap.

Fredrik Hagenkötter, Ystad
Ledamot
Driver bolaget Hagenkötter Consulting AB, med uppdrag som flyktingsamordnare åt Ystads kommun. Har en bakgrund som egenföretagare inom besöksnäringen i 20 år. Värnar om tillväxt och välfärd för både nästa generation och nyanlända på ett hållbart sätt.

Pia Jönsson Rajgård, Skillinge
Ledamot
Lång erfarenhet inom rese- och turismbranschen och internationell erfarenhet som egen företagare. Tidigare VD för Region Skånes bolag med offentlig och politiskt styrd verksamhet. Aktiv i styrelsearbete, inkl ordförandeskap i Svenska Turistföreningen och Y-Event AB. Brinner för att driva förändring och utveckling med hållbarhet som central värdegrund.

Lotte Nilsson, Ystad
Verkställande tjänsteman
Ny i banken sedan 2024. Senast arbetat inom offentlig sektor som Näringslivsutvecklare. Erfarenhet av projektledning inom olika områden kopplat till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Värdesätter lokala nätverk och goda idéer där stiftelsen agerar möjliggörare.

 

Logga

Här kan du ladda ner vår logga.
Högerklicka på länken och välj
"Spara länk som".

Sparbanken Syd för webb

Sparbanken Syd för tryck

Tackbanner för mail