Chris standing up holding his daughter Elva

Kunskap och kontroll

Att ha kunskap och kontroll över den egna vardagsekonomin, liksom förståelse för hur olika beståndsdelar i den påverkar varandra är det vi kallar för att ha en god ekonomihälsa.

… och det är det vi kallar för god ekonomihälsa

Att ha god ekonomihälsa är ur vårt perspektiv att ha kunskap och kontroll över den egna ekonomin samt förståelse för hur olika beståndsdelar i vardagsekonomin påverkar varandra. Har du det får du en mer positiv känsla när du tänker på din ekonomi och kan enklare ta tag i och göra hållbara val på både kort och lång sikt.

Tillsammans skapar vi trygghet

Som sparbank har vi ett ansvar att sprida kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god ekonomi enklare och roligare. Alla har rätt att förstå och ha kontroll över sin ekonomi - det är att ha en god ekonomihälsa. Genom att sätta oss in i våra kunders totala livssituation, får vi en större förståelse för vilka bitar som vi kan bidra med för att hjälpa dem att skapa ett ekonomiskt och hållbart livspussel. Vi vill att våra kunder ska ha en bra och positiv känsla kring sin ekonomi och det ska inte kännas komplicerat eller jobbigt att träffa oss för att prata ekonomi.

Skåningarnas ekonomihälsa kartläggs årligen

Ekonomihälsaindex är en helt ny typ av ekonomikartläggning som vi på Sparbanken Syd genomför varje år i Skåne, som belyser hur skåningar upplever och förhåller sig till sin vardagsekonomi – m.a.o. ett sätt att mäta ekonomihälsan i regionen.

I undersökningen som genomförs i samarbete med Kantar Sifo får deltagarna bland annat ange hur stor trygghet de känner kring sin ekonomi. Resultaten kopplat till denna frågeställning ger oss en indikation i hur befolkningen i Skåne mår kopplat till sin vardagsekonomi. Övriga frågor i undersökningen handlar t.ex. om vad man är villig att ge avkall på i kärvare tider om/när man måste dra ner på sina utgifter.

Du kan ta del av hela vår årsrapport Ekonomihälsaindex.

En handfull enkla tips

Vi har fem enkla tips som vi rekommenderar att börja med för att ta de första stegen mot det vi kallar för en god ekonomihälsa:

 1. Börja umgås med din ekonomi
  Lär känna din ekonomi och din inställning till din ekonomi. Vad har du för mål, vilka är dina rutiner och när dyker orosmolnen upp? Insikter och kunskap lindrar ekonomisk stress. Vad har du för inställning till ekonomi och hur tänker du kring pengar?
   
 2. Orka tänka på framtiden
  Även om framtiden känns långt borta så ska den inte skjutas upp. Ta hjälp av din bank och planera för både pension, investeringar och ekonomisk buffert. Vem vet – det kanske blir kul! Läs mer om hur du bokar ett nätmöte här.
   
 3. Dra igång sparandet – med lagom ambition
  Att spara är en dygd, heter det ju. Men det gäller att hitta rätt nivå på sparandet som passar just din ekonomiska situation. Anpassa ambitionsnivån efter ditt eget liv, ingen annans. Här kan du läsa mer om månadssparande
   
 4. Försäkra bort onödig stress
  Alla de där ”om” och ”ifall” skapar stress och oro. Du kan aldrig försäkra dig mot livets vändningar, men med försäkringar kan du skapa dig ekonomisk trygghet i svängarna. Vi har flera olika försäkringar och genom samarbeten kan vi erbjuda ett brett utbud.
   
 5. Påverka med sparpengarna
  Förutom att äta mindre kött och minska flygandet kan du påverka miljön avsevärt genom att placera sparpengar och pension i gröna och hållbara fonder, för din och klimatets skull. Läs mer om hållbara placeringar.

… och behöver du vägledning för att komma igång med att bygga en bättre ekonomihälsa, ta gärna kontakt med oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter och våra kontor.