Chris standing up holding his daughter Elva

Hållbara placeringar

Pengar ger oss möjlighet att påverka och ditt kapital har en fantastisk förmåga att agera drivkraft för förändring.

Som fondsparare är du delägare

Kanske är ditt sparande det som gör störst skillnad i kampen mot klimathotet.

Pengar är makt på flera olika vis. Pengar ger oss möjlighet att påverka och ditt kapital har en fantastisk förmåga att agera drivkraft för förändring. För är du fond- och pensionssparare är du i de flesta fall delägare i hundratals börsnoterade företag i helt skilda branscher.

Vi är många som hörsammat uppmaningarna om att inte flyga så ofta och äta mindre kött men hur många har egentligen tänkt på att se över hur det egna fondsparandet och pensionskapitalet påverkar klimatet?

Vad är en hållbar fond?

Som en hållbar sparbank erbjuder vi så klart fonder som på olika sätt beaktar relevanta hållbarhetsrisker eller värnar om miljön och samhället. Hållbarhet är ett stort begrepp men i huvudsak bygger hållbar kapitalförvaltning på att man satt ett visst ramverk för hur fondförvaltningen ska gå till och kommunicerar vilka metoder som används inom ramen för denna förvaltning. Förvaltningsmodellerna för olika fondförvaltare kan variera i stor utsträckning både vad gäller målsättningar med förvaltningen och tillvägagångssättet för hur uppsatta hållbarhetsmål ska uppnås. En fond som ger uttryck för att miljö eller samhälle tillvaratas kan således göra det i olika utsträckning och med varierande resultat.

De vanligaste verktygen för en fondförvaltare är att använda sig av metoder för exkludering, inkludering och påverkan.

  • Exkludering innebär att fondförvaltaren helt väljer bort bolag som arbetar inom vissa branscher, vars intjäning till mer än 5 procent kommer från den exkluderade branschen eller sektorn. Vissa fondförvaltare kan även använda hållbarhetsbetyg för att mäta bolagens hållbarhetsarbete, som kan ligga till grund för förvaltarens beslut om att avyttra eller helt avstå från att investera i bolag med låga betygssättningar.
  • Inkludering innebär att fondförvaltaren i motsats till exkludering aktivt söker upp och investerar i bolag som till exempel är verksamma inom vissa branscher eller tillhandahåller produkter eller tjänster som syftar till att uppnå en positiv inverkan på miljön eller sociala frågor.
  • Påverkan innebär att fondförvaltaren engagerar sig som ägare och för dialog med bolagen om hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete som ett sätt att styra bolagen i en riktning som är förenlig med förvaltarens mål för fonden.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen) ställer upp krav på att vissa hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas. På fondbolagens hemsidor och i information som ska tillhandahållas dig som investerare innan du köper en fond finns information om på vilket sätt det aktuella fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor i sin förvaltning i stort, men även i relation till den specifika fonden som du väljer att investera i.

Vårt fondutbud

Se alla våra fonder här.

Behöver du hjälp?

Vill du inte leta själv kan du prata med oss så kan vi hjälpa till att hitta en lösning som passar dig. Alla våra rådgivare är utbildade inom hållbara investeringar och kan därför hjälpa till att besvara dina frågor.

Sparbanken Syds agerande enligt Disclosureförordningen

Läs mer om vårt agerande enligt Disclosureförordningen här