Goda idéer

Vår stiftelse har till uppgift att förverkliga goda idéer. Det gör vi tillsammans med förenings- och näringslivet där vi verkar.

Sparbanken Syds stiftelse

Stiftelsen ska genom sin verksamhet möjliggöra goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar hållbar tillväxt i vårt samhälle till nytta för nuvarande och kommande generationer.

Mer om Stiftelsen