Chris standing up holding his daughter Elva

Projekt för skolan

Skolelever har möjlighet att ansöka om bidrag till en skolutflykt för hela klassen.

Skolutflykt för för- och grundskolor

Besök för hela klassen

Vi vill främja och möjliggöra skolutflykter för klasser i förskola och grundskola till natur- och kulturella besöksmål inom vårt verksamhetsområde. Besöksmålet ska ha en stark koppling till naturen, historia, friluftslivet eller kultur.

Våra förslag

I Stenshuvuds nationalpark kan eleverna bl a få möjlighet att lära sig om allemansrätten, biologisk mångfald, växter och djur och i Kiviks Esperöd arboretet blir eleverna guidade genom de 3000 olika sorters träd från hela världen som finns i parken. Hos Botildenborg kan barnen lära sig om växt- och odling i skolträdgården. Välkommen att höra av dig om du har en idé till din skola!

Innan du lämnar in en ansökan måste du ta del av nedanstående "Anvisningar och villkor” samt ”Fakta”.

Anvisningar och villkor
 • Bidrag kan sökas av kommunala och fristående skolor inom bankens verksamhetsområde.
 • Klasser med blandade årskurser kan också söka bidrag.
 • Skolan och besöksmålet kommer tillsammans överens om antal elever och antal pedagoger som behövs enligt aktuella regler för besöket.
 • Skolan bokar själv resa, datum, tid och arrangemang tillsammans med besöksmålet.
 • Motivera varför din klass ska få möjlighet till naturupplevelsen.
 • Formulera klassens mål och syfte med besöket.
 • Ange antalet elever.
 • Stiftelsen står för ett bidrag per skolgrupp till det utvalda besöksmålet.
 • Sparbanken Syds åtagande är begränsat till att bekosta bussresa och guidning. Det åligger respektive skola att själv stå för försäkringar, för sina elever/lärare, då det gäller skolutflykter.
 • Styrelsens beslut kan ej överklagas och beslut motiveras inte.
Fakta
 • Ansökningar tas emot året runt.
 • Skolan kan välja om beviljat bidrag finansierar resekostnader, eller inträdesavgifter till besöksmålet.
 • För besök till övriga besöksmål rekvirerar skolan medlen från stiftelsen först när de behövs för det beviljade ändamålet.
 • Vid rekvisition ska projektet vara fullfinansierat.
 • Bidraget sätts helst in på ett konto i Sparbanken Syd.
 • Rekvisitionsblankett

Om beviljat projekt inte startas
Bidrag som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutedovisning
Vi önskar en redovisning senast två månader efter utflykten.
Till redovisning för skolutflykt

Behandling av personuppgifter och publicering
Då du skickar en ansökan till Sparbanken Syds stiftelse registreras dina personuppgifter i vårt ansökningssystem. Informationen du lämnar till oss behandlas i enlighet med våra riktlinjer för integritet- och sekretess. Sparbanken Syd kan komma att på sin webbplats, sociala medier och annonsering i media publicera namnen på de sökande som beviljats bidrag. Även belopp och ändamål kan komma att anges. Observera att när ansökan lämnas in, ges samtycke till att en sådan publicering får ske. Samtycke lämnas även till Stiftelsen/Sparbanken Syd att få behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs.    

Kontakt

Om du vill veta mer om Sparbanken Syds stiftelse är du välkommen att maila oss på stiftelse@sparbankensyd.se